СЬОГОДНІ ФІЛОСОФСЬКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ
зараз підрахуємо точно...

ГАЛЕРЕЇ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ

______________________________________________________________

До уваги абітурієнтів! Новий напрям «Богослов’я (Християнська теологія)» (перший курс)

Богослови вивчають феномен релігії як духовне явище, як втілення загальнолюдських цінностей в особистісне та суспільне життя у найширшому контексті людської життєдіяльності. Підготовка фахівців-богословів включає вивчення широкого спектру богословських, філософських, гуманітарних і природничих наук і складається із чотирьох циклів:

  • цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки: історія України, історія української культури, історія Слобідської України, філософія, політологія, іноземна мова, українська мова (за проф. спрямуванням), правознавство, право соціального захисту, основи демократії, політичне лідерство та еліти, конфліктологія, соціологія масових комунікацій, психологія, психологія спілкування, психологія релігії, соціологія релігії, релігії Сходу, релігії Давньої Греції, критичне мислення, Studia Universitatis: філософія і свобода, політична міфологія, філософські питання гуманітарних наук, основи наукознавства, екуменізм і глобалізація;

  • цикл дисциплін фундаментальної підготовки: концепції сучасного природознавства, міфологія і релігія, філософія і релігія, наука і релігія, історія античної філософії, філософія Стародавнього Сходу, філософія Середніх віків, філософія доби Відродження, філософія Нового часу, німецька класична філософія, некласична філософія другої половини 19 – початку 20 століття, сучасна філософія, історія української філософії, екологія;

  • цикл загально-професійної підготовки: соціологія, основи інформатики і комп’ютерної техніки, історія епохи Нового Завіту, історія древньої християнської церкви, історія християнства на Русі, історія християнства в Україні, історія та віровчення Римо-Католицької церкви, історія та віровчення протестантизму, етика та аксіологія в релігії, історія літератури та мистецтв, історія науки та техніки, вступ до астрофізики і космогонії, основи риторики та теорії аргументації.

  • цикл дисциплін професійної та практичної підготовки: вступ до спеціальності, культурологія, логіка, історія архаїчних та нехристиянських релігій, етика, педагогіка, методика викладання богословських дисциплін, біблейська археологія, фундаментальне богослов’я та апологетика, ісагогіка, герменевтика та екзегетика Старого Завіту, ісагогіка, герменевтика та екзегетика Нового Завіту, догматичне богослов’я, літургічне богослов’я, богословська антропологія, нові релігійні рухи, моральне богослов’я, патрологія, канонічне право, державне законодавство про релігію, культура Старого Завіту, культура Нового Завіту, соціальне вчення християнських церков, грецька мова, давньоєврейська мова (іврит), церковне мистецтво та архітектура, іконографія.

Результати досліджень за цим фахом мають теоретичне і практичне значення не тільки в області даної галузі знань, але можуть бути використані й на міжгалузевому рівні, в інших областях науки, в різних сферах матеріальної та духовної культури. Вивчення і дослідження богословських проблем інтегруються в загальний контекст розвитку богословської, філософської та наукової думки в Україні й за кордоном.

Фахівці-богослови затребувані в багатьох видах професійної діяльності, у тому числі в науково-дослідній, навчально-виховній, експертно-консультативній, організаційно-управлінській, соціально-практичній. Вони можуть залучатися до роботи в установах системи вищої та середньої професійної освіти, інститутах підвищення кваліфікації, експертних співтовариствах та структурах громадянського суспільства, в органах соціальної підтримки та адаптації населення, в засобах масової інформації.

Освітня програма з підготовки бакалавра богослов’я має світський характер. Відповідно до чинного законодавства у процесі вивчення складових для богослов’я галузей знання не передбачається здійснення культових обрядів. Освіта бакалаврів богослов’я не має за мету підготовку священнослужителів.

Форма навчання: денна

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Докладніше про конкурсні предмети ЗНО, творчі випробування, необхідні документи читайте у Правилах прийому.

Контактна інформаціяТелефон: +380 (57) 707-54-77приймальна комісія філософського факультету

E-mail: ivkar56@mail.ru

______________________________________________________________

Правила прийому
Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ НА філософський факультет за напрямом підготовки:
“ФІЛОСОФІЯ” – денна та заочна форма
“КУЛЬТУРОЛОГІЯ” - денна форма
“ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ” – денна та заочна форма
“БОГОСЛОВ'Я (Християнська теологія)” - денна форма ... докладніше >>

___________________________________________________________