Домановський Андрій Миколайович

кандидат історичних наук, доцент


2002 року закінчив історичний факультет Харківського національого університету імені В. Н. Каразіна. Спеціалізувався на
кафедрі історії стародавнього світу та середніх віків.

2003 р. вступив до аспірантури, яку закінчив 2006 р. 2007 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: «Державний контроль і регулювання торгівлі у Візантії IV-IX ст.» (науковий керівник – проф. Сорочан С. Б.).

Впродовж 2004-2010 рр. – Голова Ради молодих науковців Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

З 2006 р. працює на посаді доцента кафедри українознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, з 2009 р. – доцента кафедри історії стародавнього світу і середніх віків Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Викладає курси «Історія України», «Візантійська цивілізація» (кафедра українознавства), спеціальні курси «Історія  середніх віків», «Візантійська цивілізація», «Антична археологія» (кафедра історії стародавнього світу і середніх віків).

Наукові інтереси: медієвістика, історія Візантії, історія вітчизняної візантиністики, історія Київської Русі, антична та візантійська археологія.

Розробник і головний редактор сайту
«Василевс. Українська візантиністика», сайту Східного інституту українознавства імені Ковальських, сайту Харківського історико-археологічного товариства.

Основні публікації:

Книги:

Бібліографічні покажчики (укладач):

Збірки статей (редактор і укладач):

Основні наукові статті:

Підручники та навчальні посібники:

Профілі у бібліографічних базах даних:

Аcademia.edu

Research Gate

Google Scholar

ORCID 

Тел. (моб.):
+3 8 097 455 91 33


e-mail:
andriy.domanovsky
[a]karazin.ua
gesta.baudolini[a]gmail.com

Література про А. М. Домановського

  • Домановський Андрій Миколайович // Сходознавство і візантологія в Україні в іменах: біобібліографічний словник / Упоряд.: Е. Г. Циганокова, Ю. М. Кочубей, О. Д. Василюк; редкол.: Л. В. Матвеева (голов. ред.) [та ін.]. К.: Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського НАНУ, 2011. С. 84–85.
  • Домановський Андрій Миколайович // Історики Харківського університету: біобібліографічний довідник (1905–2012) / Уклад. О. М. Богдашина, В. І. Бутенко, С. Р. Марченко [та ін.]; відп. ред. проф. С. І. Посохов. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. С. 76–77.
  • Домановський Андрій Миколайович, кандидат історичних наук, доцент // Кафедра українознавства ХНАДУ: крізь призму часу / Редактор і упорядник В. І. Ковальов. Х.: ХНАДУ, 2015. С. 127–128.
  • Домановський Андрій Миколайович // Головко О. Б. Історики-медієвісти сучасної України: довідник / [відп. ред. С. А. Копилов]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. С. 27–28.
  • Домановський Андрій Миколайович // Візантиністика у Харківському університеті (середина ХІХ – початок ХХІ ст.): бібліогр. покажч. / уклад., вступ ст. М. Є. Домановська, А. М. Домановський; бібліогр. ред. С. Р. Марченко. Х.: Майдан, 2017. С. 66–83.
  • Домановський Андрій Миколайович // Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: бібліогр. покажч. / За ред. С. Б. Сорочана, С. В. Д’ячкова, А. М. Домановського. Харків : ТОВ «НТМТ», 2018. С. 30–47.