КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА

МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ

 

 

   Методичні вказівки
   до самостійної роботи з вивчення
   культурологічних термінів та понять
   з дисципліни «Історія української культури»
   (розділ «Культура античного Північного Причорномор’я»)
   / Уклад. А. М. Домановський, В. І. Ковальов.
   – Харків: ХНАДУ, 2011. – 40 с.

Завантажити у форматі .pdf