КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА

МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ

    Україна в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.) :
    Методичні вказівки до самостійного вивчення теми
    з дисципліни «Історія України»
    для студентів неісторичних спеціальностей 
    / Уклад. А. М. Домановський. – Харків: ХНАДУ, 2017. – 88 с.


   Методичні вказівки містять матеріали до самостійного вивчення теми «Україна в роки Другої світової війни 
(1939–1945 рр.)» загального курсу «Історія України» для студентів неісторичних спеціальностей. У межах кожного із наведених у виданні шести пунктів плану до вивчення теми наявні методичні поради, рекомендації, завдання, проблемні питання, які дозволяють студентові самостійно опанувати навчальний матеріал.

ЗМІСТ

ВСТУП

Огляд лектури
1. Міжнародне становище України напередодні Другої світової війни. Пакт Молотова-Ріббентропа.
2. Входження західноукраїнських земель до складу СРСР. Радянізація Західної України у 1939–1941 рр.
3. Напад нацистської Німеччини на СРСР і воєнні дії в Україні у червні 1941 – липні 1942 рр.
4. Окупаційний режим і розгортання Руху Опору в Україні
5. Визволення українських земель від нацистських окупантів (грудень 1942 – жовтень 1944 рр.). Україна в завершальний період Другої світової війни (кінець 1944–1945 рр.)
6. Наслідки та підсумки Другої світової війни для України. Місце і роль України у Другій світовій війні

Основні дати
Основна література
Додаткова література

ДОДАТКИ
Карти
Перелік карт