КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА

ВИДАННЯ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

   Лицарі Дикого поля. Плугом і мушкетом.
   Український шлях до Чорного моря
.
   – Харків: КСД, 2016. – 352 с.

 

  За підтримки Інституту історії України НАН України
  Історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  Українського інституту національної пам’яті

   Рекомендовано до друку вченою радою історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Сьогодні, коли відбуваються потужні зрушення в суспільному сприйнятті минулого, відновлюється інтерес до історії України. Читач може познайомитися з думкою провідних вітчизняних істориків, результатами останніх наукових досліджень та відкриттів. При цьому автори не виконують ідеологічне замовлення, їхні оцінки часом не збігаються, що дозволяє кожному з нас самому виступити суддею в цих суперечках.

  • У боротьбі з Великою Ордою: народження Кримського ханату

  • Українське козацтво наприкінці XV – у першій половині XVI ст.

  • Український рух на Слобідській Україні

  • Заснування й розвиток міст Південної України

Сьогодні ці теми стали вкрай актуальними, і пропонована книжка може відповісти на чимало питань, які цікавлять і турбують кожного українця.

Володимир В’ятрович,
голова Українського інституту національної пам’яті

ЗМІСТ

Вступ……………………..3

ЗАХІДНИЙ КОРДОН ЄВРАЗІЙСЬКОГО СТЕПУ У XIII—XV СТ.
(А. Домановський) ……………………..6
Західні кордони Улусу Джучі. Золотоординський Крим……………………..7
Відособлення Кримського улусу. Турецьке завоювання Криму……………………..25
У боротьбі з Великою Ордою: народження Кримського ханату……………………..41

ОСІЛА УКРАЇНА У ВЗАЄМИНАХ ЗІ СТЕПОМ (КІНЕЦЬ XV — СЕРЕДИНА XVI СТ.)
(Б. Черкас) ……………………..55
Литва і Крим: причини конфлікту……………………..55
Українці в практиці політичних відносин Великого князівства Литовського зі степовими ордами……………………..66
Оборона осілого населення України від кримсько-турецьких нападів……………………..76
Українське козацтво наприкінці XV — у першій половині XVI ст. ……………………..88

КРИМСЬКИЙ ХАНАТ: ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ ТА ЕКОНОМІКА……………………..100
Державний устрій Кримського ханату (А. Домановський) ……………………..101
Економіка Кримського ханату (А. Домановський) ……………………..116
Бахчисарай і Москва (А. Домановський) ……………………..135
Крим і Україна (А. Домановський) ……………………..149
Ногайці в підданстві Кримського ханства (В. Грибовський) ……………………..165

СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА. КОЛОНІЗАЦІЙНИЙ РУХ НА СХІД
(В. Маслійчук) ……………………..184
Слобідські полки……………………..202
Усвідомлення регіональних особливостей……………………..214
Український рух на Слобідській Україні……………………..218

УКРАЇНСЬКИЙ СТЕП: МІЖ «ГРЕЦЬКИМ ПРОЕКТОМ» І «НОВОРОСІЄЮ» ……………………..227
Ханська Україна (В. Грибовський) ……………………..227
Нова Січ і початок землеробської колонізації Південної України (В. Грибовський) ……………………..241
Чорноморське козацьке військо (В. Грибовський) ……………………..262
Український степ: між «грецьким проектом» і «Новоросією» (В. Грибовський) ……………………..275
Заснування й розвиток міст південної України (кінець XVIII — середина XIX ст) (Н. Діанова) ……………………..285
Колонізація Придунайського краю (О. Бачинська) ……………………..300

ПІВДЕННА УКРАЇНА У РЕВОЛЮЦІЙНІ РОКИ……………………..319
Революцйні події 1917 – 1920 рр. на півдні України (Т. Вінцковський, О. Шишко) ……………………..319
Крим у 1917—1921 pp. (M. Майоров) ……………………..339