КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА

МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ

 

   Методичні вказівки
   до самостійної роботи з з дисципліни «Історія України»
   (розділ «Українська національно-демократична революція   (1917-1920 рр.)»)
  / Уклад. А. М. Домановський. – Харків: ХНАДУ, 2010. – 72 с.

Завантажити у форматі .pdf