КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА

ВИДАННЯ КАФЕДРИ

   Аксьонова Н. В., Домановський А. М., Чугуй Т. О.
   Історія української культури: навчально-методичний посібник.
   - Xарків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. - 196 с.

Завантажити (.pdf)

   Навчально-методичний посібник допомагає організувати самостійне опрацювання обов'язкового курсу «Історія української культури», розробленого згідно з кредитно-модульною системою навчання. Видання знайомить із історією й особливостями перебігу культурних процесів на теренах України від найдавніших часів до сучасності.

   Посібник розрахований на студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання у вищих навчальних закладах, а також може бути корисним усім тим, хто цікавиться історією української культури. 
  

ЗМІСТ

Розділ І. Мета і завдання курсу...................................5

 

Розділ II. Тематичний план...................................6

 

Розділ III. Організація самостійної роботи...................................7

Якою літературою необхідно користуватися під час вивчення історії української культури?...................................7
Яким чином треба опрацьовувати літературу і джерела з історії української культури?...................................11
Як необхідно готуватися до семінарського заняття з історії української культури?...................................13
Як засвоїти зміст понять з історії української культури?...................................15
Як виступати з повідомленням на семінарському занятті?...................................16
Як правильно сформулювати запитання?...................................17
Яким чином необхідно відповідати на запитання?...................................18
Що треба враховувати при веденні дискусії?...................................18
Як проводити самоконтроль засвоєного навчального матеріалу? 19
Вимоги до написання реферату...................................20
Правила оформлення списку використаних джерел і літератури...................................22
Оцінювання знань із курсу «Історія української культури»...................................23

 

Розділ IV. Лекції та плани семінарських занять...................................25


Модуль І. Стародавня і середньовічна історія культури України...................................25
Тема 1. Вступ. Культура як соціальне явище...................................25
Лекція № 1. Розуміння культури...................................25
Семінарське заняття № 1. Проблеми дослідження української культури...................................34
Тема 2. Культура українських земель у найдавніші часи...................................35
Лекція № 2. Археологічні культури на території України...................................35
Семінарське заняття № 2. Витоки українського народу...................................55
Тема З. Культура України княжої доби...................................56
Лекція №3. Культура Київської Русі...................................56
Семінарське заняття № 3. Релігійні вірування східних слов'ян...................................67
Тема 4. Культура України литовсько-польської доби...................................68
Лекція № 4. Культура України упродовж XIV - першої половини XVII ст. ...................................68
Семінарське заняття № 4. Братський рух в Україні...................................80

 

Модуль 2. Нова і новітня історія української культури...................................82
Тема 5. Українська культура Нового часу...................................82
Лекція № 5. Українська культура другої половини XVII-XVIII ст. ...................................82
Семінарське заняття № 5. Українське бароко...................................91
Тема 6. Культура України в імперські часи...................................92
Лекція № 6. Українська культура епохи національного відродження...................................92
Семінарське заняття № 6. Традиційна культура українського народу...................................113
Тема 7. Розвиток української культури за умов розгортання модернізаційних процесів...................................114
Лекція № 7. Культура України кінця XIX - початку XX ст. ...................................114
Семінарське заняття № 7. Українське мистецтвона межі ХІХ-ХХ ст...................................131
Тема 8. Культура України радянської доби...................................132
Лекція № 8. Українська культура в 1920-х pp. - першій половині 1980-х рр. ...................................132
Семінарське заняття № 8. Культурна спадщина української діаспори...................................155
Тема 9. Українська культура на межі ХХ-ХХІ ст. ...................................156
Лекція № 9. Культура в умовах демократизації українського суспільства...................................156
Семінарське заняття № 9. Сучасне культурне розмаїття в Україні...................................165

 

Розділ V. Питання до іспиту з історії української культури...................................167

 

Розділ VI. Навчальні контрольні роботи...................................170

 

Розділ VII. Термінологічний словник...................................176

 

Розділ VIII. Список джерел і літератури...................................192

 

Список умовних скорочень...................................195

Завантажити (.pdf)