Наукове життя


Основні результати наукової та науково-технічної діяльності філософського факультету
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
за 2014 рік

завантажити (.pptx, 4,32 МБ)

завантажити (.pdf, 17,0 МБ)


НАУКОВІ ШКОЛИ

Харківська університетська школа теоретичної і практичної філософії.

Рік заснування - 1804.

Засновник - професор Й.Б. Шад.

В різні роки школу очолювали й представляли видатні вчені - професори А.І. Дудрович, Ф.О. Зеленогорський, П.Е. Лейкфельд, С.Ю. Семковський, Д.Х. Острянин, Ю.Ф. Бухалов, О.О. Якуба, О.Ф. Плахотний.

З 1991 р. керівник школи - Мамалуй Олександр Олександрович, доктор філософських наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри теоретичної і практичної філософії.

В даний час у школі працюють: 12 докторів наук і 14 кандидатів наук. Під науковим керівництвом професора Мамалуя О.О. підготовлено 7 докторів філософських наук і 28 кандидатів філософських наук.

Холістична філософія науки. Проблема духовності у науці і культурі.

Рік заснування – 70-ті роки ХХ століття. Керівник школи – Цехмістро Іван Захарович, доктор філософських наук, професор, академік Академії політичних наук України, член-кореспондент Української Академії інформатики, завідувач кафедри теорії культури і філософії науки філософського факультету ХНУ ім. Каразіна В.Н.

В школі працюють: 5 докторів наук, 9 кандидатів наук, підготовлено 11 докторів наук та 46 кандидатів філософських наук.

ТЕМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ

«Концепція цілісності: проблема духовності в науці та культурі» (д/р №UA01008737, бюджетна №11-10-09; науковий керівник д.філос. н., проф. І.З.Цехмістро).
«Наука і релігія в епоху постмодерну» (д/р № 0109U000574,
НДР № 09-10-09, спільний україно-російський проект
Ф 28.2/026-2009; науковий керівник д.філос. н., проф. І.З.Цехмістро)
«Імплікативно-логічна природа квантових кореляцій. перспективи досліджень і застосувань» (д/р № 0109U007093; науковий керівник д.філос. н., проф. І.З.Цехмістро).

«Національно-культурна ідентичність в контексті культури Порубіжжя» (д/р №0106002232; науковий керівник д.і.н., проф. В.В.Кравченко).

«Урбанізація Східної України: економіка, культура, міська ідентичність» (д/р № 0109U008194; науковий керівник д. і..н., проф. Д.М.Чорний).

«Университетская сеть по гендерным исследованиям для стран бывшего СССР» (грант фонда Макартуров, США; керівник д.фі.лос. н., проф. И.С.Жеребкина).

«Дослідження механізмів гармонійного розвитку духовного здоров'я української нації» (держбюджет, 2009-2010 рр.; науковий керівник: професор, доктор біологічних наук М.С.Гончаренко).

«Дослідження механізмів дії фітокоректорів екологічного та аліментарного навантаження» (держбюджет, 2010-2011 рр.; науковий керівник: професор, доктор біологічних наук М.С.Гончаренко).

«Впровадження інноваційних оздоровчих технологій методами біокерування в навчально-виховний процес» (держбюджет, 2010-2011 рр.; науковий керівник: професор, доктор пед. наук Н.О. Ткачова).

«Розробка науково-методичних засад та валеологічного супроводу навчання студентів з особливими освітніми потребами (слабкозорих) за напрямом «здоров’я людини» (держбюджет, 2010-2011 рр.; науковий керівник: професор, доктор біологічних наук М.С.Гончаренко).