КОНФЕРЕНЦІЇ


Літопис Всеукраїнської конференції
«Пізнай себе, свій рід, свій нарід» (2007–2019 рр.)завантажити (.ppt, 18 МБ)

Фотозвіт про роботу
Всеукраїнської філософської історико-краєзнавчої конференції учнівської молоді
«Пізнай себе, свій рід, свій нарід»
(26-28 лютого 2020 р.)


Фотозвіт про роботу
Всеукраїнської філософської історико-краєзнавчої конференції учнівської молоді
«Пізнай себе, свій рід, свій нарід»
(2019 р.)


ОЛІМПІАДИ


Критерії оцінювання завдань олімпіади з предмету "Людина і світ"

1. Завдання олімпіади з предмету "Людина і світ" оцінюється за 100-бальною системою. Оцінка включає наступні складові:
- тест – максимальна оцінка – 30 балів.
- письмові відповіді на два питання першого рівня складності – максимальна оцінка 40 балів (по 20 балів за кожне питання).
- письмова відповідь на питання другого рівня складності – максимальна оцінка 30 балів.

2. Тест складається з 30 тестових завдань.
Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється 1 балом.

3. Відповідь на одне питання першого рівня складності оцінюється за наступними критеріями:
Повнота розкриття питання – максимальна оцінка – 12 балів
Посилання на першоджерела - максимальна оцінка – 3 бала
Логічна послідовність викладення матеріалу – максимальна оцінка – 3 бала
Грамотність – максимальна оцінка – 2 бала
В С Ь О Г О - максимальна оцінка – 20 балів

4. Відповідь на одне питання другого рівня складності оцінюється за наступними критеріями:
Повнота розкриття питання – максимальна оцінка – 12 балів
Викладення власної точки зору – максимальна оцінка – 4 бала
Аргументованість власної позиції – максимальна оцінка – 6 балів
Посилання на першоджерела - максимальна оцінка – 3 бала
Логічна послідовність викладення матеріалу – максимальна оцінка – 3 бала
Грамотність – максимальна оцінка – 2 бала
В С Ь О Г О - максимальна оцінка – 30 балів


   Додаткові матеріали:

   завантажити: зразок завдання (doc 54КБ)
   завантажити: програма "Людина і світ" (doc 47КБ)


Завдання до олімпіади зі спеціальності "Здоров'я людини" (зразок)

І (репродуктивний) рівень
кожне питання - 2 бали

1. Загальнолюдськими цінностями є:
    А) родина, здоров'я, освіта, робота;
    Б) гроші, влада, традиції, культура;
    В) родина, здоров'я, успіх, популярність.
2. Основними складовими здоров'я є:
    А) фізична, психічна та соціальна;
    Б) фізична, психологічна, соціальна та духовна;
    В) фізична, психічна, соціальна та духовна.
3. Надлишок ліків:
    А) зміцнює здоров'я;
    Б) допомагає швидше одужати;
    В) знижує ефективність імунної системи.
ІІ (середній) рівень
кожне питання - 8 балів

1. У чому полягають основні ознаки феномену людського здоров'я?
2. Що відносять до індивідуальних небезпек?
3. Чим небезпечна затримка соціальної зрілості?
ІІІ (високий) рівень
кожне питання - 23 бали

1. Оцініть свій власний спосіб життя з погляду його впливу на здоров'я.
2. Як здійснювати моніторинг фізичного здоров'я?
3. Поясніть чим небезпечна така шкідлива звичка як паління для людини. Запропонуйте варіант соціальної реклами щодо профілактики паління серед молоді.


   Додаткові матеріали:

   завантажити: зразок завдання (doc 22КБ)