Танцюра Василь Іванович

доктор історичних наук, професор

Народився 27 лютого 1937 р. у с Березівка Красноградського району Харківської області. Навчався в Красноградському педагогічному училищі Харківської області (1951 —1955
 pp.), на історико-філологічному факультеті ХДПІ ім. Г. С Сковороди (1955-1956 pp.), на історичному факультеті в ХДУ ім. О. М. Горького (1956 -1960 pp.). З 1964-1966 pp. навчався в аспірантурі на кафедрі історії КПРС ХДУ ім. О. М. Горького. Кандидатську дисертацію «Комсомол Харківщини — активний помічник Комуністичної партії в боротьбі за виконання семирічки в промисловості (1959-1965 pp.)» захистив у 1967 р. Докторську дисертацію «Ідейно-політичне виховання молоді України в 1960-1980 pp.» — у 1989 p.

З 1970 р. працює у ХДУ ім. О. М. Горького, обіймаючи посади декана підготовчого факультету для іноземних громадян (1973-1977 pp.), проректора університету з навчальної роботи (1977-1982 pp.), завідувача загальноуніверситетської кафедри історії КПРС, політичної історії, історії України (1981-1999 pp.). З 1999 р. і по сьогоднішній день обіймає посаду професора кафедри українознавства філософського факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Наукові напрями — політична історія України, роль молоді в політичному житті країни.

Підготував із творчим колективом перший в Україні посібник «Політична історія України». Запропонував нові погляди на такі аспекти, як характер суттєвих протиріч до життя українського суспільства в 60-80-ті роки XX ст., стан і положення молоді в цьому процесі.

Керує обласною радою соціально-гуманітарних дисциплін ВНЗ І і II рівнів акредитації, входить до складу спеціалізованої ради з історії України, працює заступником головного редактора «Вісника ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». За активну участь у виховній роботі молоді нагороджений орденом «Знак пошани» і Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР.

Опублікував понад 120 наукових праць, із них 3 монографії, 10 навчальних посібників. Підготував 25 кандидатів наук.

Основні наукові публікації:

1. Идейно-политическое воспитание молодежи. – Х., 1987. – 150 с.
2. Україна в період Другої світової війни: нові тенденції в історіографії питання // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2006 – № 715. – С. 83-86. 3. Голодомор 1932–1933 років: свідома політика геноциду чи просто помилка? // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2007. – № 767. – С. 163-166.
4. Політична історія України: Навчальний посібник / За ред. В. І. Танцюри. – 2-ге вид., доповн.. – К., 2008. – 552 с.
5. Українське національне відродження ХІХ ст. // Політична історія України: Навчальний посібник. – 2-ге видання, доповнене. – К., 2008. – С. 153-181.
6. Политическая история Украины в современной историографии Российской Федерации // Альманах добрососедства.– М., 2009. – С. 23-27.
7. Політична історія України: огляд сучасних публікацій / В. І. Танцюра, О. О. Пересада // Вісник Харківського національного університету імені В. Н, Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». – №1055. – Вип. 16. – Харків, 2013. – С. 84–93.
8. Слобідська Україна як історико-географічний регіон. Історіографія та джерела / В. І. Танцюра, О. О. Пересада // Вісник Харківського національного університету імені В. Н, Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». – №1088. – Вип. 17. – Харків, 2013. – С. 6–12.
9. Військово-стратегічне значення Слобідської України у ХIV – першій половині ХVII ст. / В. І. Танцюра, О. О. Пересада // Вісник Харківського національного університету імені В. Н, Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». – №1119. – Вип. 18. – Харків, 2014. – С. 6–18.
10. Історія України: навчальний посібник / В. І. Танцюра, С. М. Куліш, О. О. Пересада. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 492 с.
11. Історія Слобідської України: навчальний посібник / В. І. Танцюра, О. О. Пересада. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 304 с.