Семененко Валерій Іванович

кандидат історичних наук, професор

Народився 10 січня 1941 р. у с. Марківка Недригайлівського району Сумської області. Закінчив філологічний факультет Харківського педагогічного інституту ім. Г. С. Сковороди за спеціальністю «Російська мова та література» у 1969 р. У 1974 р. закінчив ХДУ ім. О. М. Горького за спеціальністю «Історія». Протягом 1977-1980 рр. навчався в аспірантурі Харківського університету. У 1981 р. захистив кандидатську дисертацію «Історіографія історії комсомолу України (1919-1937 рр.)». Працював асистентом в Українському заочному політехнічному інституті, а з 1980 р. — старшим викладачем, з 1990 р. — доцентом. З 1998 р. і дотепер — професор кафедри українознавства ХНУ імені В. Н. Каразіна.

 

Наукові напрямиісторія України, Другої світової та Великої Вітчизняної війни, біографії видатних особистостей.


Автор понад  80 наукових публікацій, зокрема
8 видань навчального посібника «Історія України», 12 монографій. Кілька статей опубліковані в Болгарії, Великобританії, США, Польщі. Підготував чотирьох кандидатів наук.

У 2005 р. визнаний переможцем конкурсу «Вища школа Харківщини — кращі імена» у номінації «Завідувач кафедри». У 2007 р. нагороджений знаком «Відмінник освіти України».


Основні наукові публікації:

1. В трудных поисках истины: по страницам советской и зарубежной литературы о Л. Д. Троцком и «троцкизме».— X.: Основа, 1991.— 215 с.
2. Історія Східної України: поновлення кайданів (1917-1922 рр.). — X.: Основа, 1995.— 400 с.
3. Історія України: неупереджений погляд: Факти. Міфи. Коментарі. — X.: Видавн. Дім «Школа», 2008.— 608 с. (у співавторстві)
4. Історія України: Прихована правда: від козацьких часів до сьогодення.— X.: Видавн. Дім «Школа», 2009.— 400 с.

Профілі у бібліографічних базах даних:

Orcid