Потоцький В’ячеслав Петрович

кандидат історичних наук, доцент


Народився у місті Харків у 1975 році. Закінчив історичний факультет Харківського державного університету (1997р.); аспірантуру на кафедрі українознавства філософського факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (2004 р.).

В 2004 р. захистив кандидатську дисертацію в ХНУ імені В.Н. Каразіна «Релігійне сектантство в Харківській губернії (1861 – 1917рр.» зі спеціальності 07.00.01 – історія України.

На кафедрі українознавства філософського факультету ХНУ ім. В.Н. Каразіна працює з 2004 р.: викладачем (2005 р.), доцентом (2010-2023 рр.).

Наукові інтереси: – історія релігії, ранньомодерна історія України.

Основні наукові публікації:

1. Духовні скопці у Харківській губернії (1870 – 1880рр.). Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, №835, «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». Вип. 11. 2008. С. 21-28.
2. Толстовці в Харківській губернії (80-ті роки XIX ст.-1917 р.). Вісник національного технічного університету «ХПІ». Серія «Актуальні проблеми історії України», 2011. № 37.С.52-65
3. Хлистівські громади Аккерманського та Хотинського повітів Бессарабської губернії (1840–1914 рр.). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. 2013. Т. 1088. Вип. 17. С. 68-74.
4. Секта скопців у Бессарабії та на Поділлі (середина ХІХ – початок ХХ ст.). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки, 2014. Т. 1138. Вип. 19. С. 62-68.
5. Шляхта. Честь та гонор : факти, міфи, коментарі.(Семененко В.І.). Х. ВД «Школа». 2014. 672с. 
6. Російська секта скопців у Румунії та її зв’язки з одновірцями в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.). Дриновський збірник, 2015. Т.8. С. 26-34.
7. Роль польського ротмістра Анджея Окуня у військових кампаніях проти українських козаків (1648 – початок 50-х років ХVII ст.). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. 2015. Вип. 21. С. 21-29.
8. Перипетії шляхетської долі: сторінки біографії Миколая Киселя та Миколая Мелешка. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. 2016. Вип. 23. С. 27-34.
9. Діяльність Д. І. Багалія в Харкові в умовах денікінського режиму Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. 2017. Вип. 25. С.108-113.
10. Харків у період міжвладдя: підтримання правопорядку в місті наприкінці 1918 року. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. 2019. Вип. 28. С. 34-40.
11. До проблеми ідентифікації релігійних сект в українській провінції другої половини ХІХ ст. (на прикладі села Комісарівка Катеринославської губернії Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. 2021. Вип. 33. С. 15-22.

Профілі у бібліографічних базах даних:

Google Scholar

ORCID

Контактна інформація:
кафедра українознавства, філософський ф-т, м. Свободи, 6, ауд. 484, м. Харків, 61022 

Тел.: (057) 707-51-92

E-mail: v.pototsky@karazin.ua