Курушина Марина Анатоліївна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства

Народилася в м. Харків, закінчила філологічний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

З 2003 до 2006 рр. навчалася в аспірантурі (денна форма) на кафедрі української мови Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2007 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (спеціальність 10.02.01) на тему «Відономастичні моделі товарних знаків та номенів у сучасній українській мові» (науковий керівник – проф. Ігор Вікторович Муромцев).

Під час навчання в аспірантурі та після її закінчення працювала на кафедрі українознавства в Харківському національному університеті радіоелектроніки на посадах старшого лаборанта, асистента, старшого викладача.

З 2010 р. працює на кафедрі українознавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна на посаді доцента. 2013 р. отримала вчене звання доцента кафедри. З 2019 р. заступник декана з виховної роботи.


Брала участь у дослідницьких міждисциплінарних проєктах «CityFace: Практики самопрезентації багатонаціональних міст і постіндустріальну добу» (2019‒2022), «Місто і війна» (2022 р.), у реалізації конкурсного проєкту малих наукових робіт Фонду Конрада Аденауера (у співавторстві, керівник роб. групи Є. Рачков, 2020 р.), у проєкті Університету Гумбольдта «Modern Historical Research on the History of Ukraine» (2022 р.).

Наукові інтереси: ономастика, словотвір, лексикологія, соціо- та етнолінгвістика.

Вибрані статті:
1. Антропоніми як твірна основа словесних товарних знаків та ергонімів у сучасній українській. Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. Івано-Франківськ. 2011. Вип. ХХІХ – ХХХІ. С.241–245.
2. Зіставний аналіз старих та сучасних прізвищ Полтавщини. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. Кривий Ріг: КДПУ. 2011. Вип.6. С.291–301.
3. Відономастичні моделі астрономічних номенів і термінів української. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки (мовознавство). 2011. Вип. 100. С. 102–105.
4. Мовно-культурна специфіка онімів українських чарівних казок. Studia linguistica. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 2012. Вип. 6 (2). С. 61–67. URL: https://cutt.ly/KwT4Dqy1
5. Семантичні опозиції в українському ономастиконі. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. 2013. Вип.17. С. 111–115.
URL: https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/1612/1355
6. Прийом мовної гри в номінації товарів. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. 2013. № 1055. С. 94–98.
URL: http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/9317/2/13_kurushina.pdf
7. Назви музичних гуртів: розмаїтість підходів до термінопозначень в українській та зарубіжній ономастиці. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. 2014. № 1138, вип. 19. С. 111–115. https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/1379/1136
8. «Шевченківський кітч» у сучасній Україні. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. 2014. Т. 240. Вип. 228. С. 17–20.
URL: http://litstudies.chdu.edu.ua/article/view/35738
9. Особливості сучасних словотвірних процесів як відображення мовної картини світу. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: Серія «Філологія». Х. 2016. Вип. 74. С. 117–121.
10. Назви готелів, ресторанів і продукції як "подвійні дзеркала" символів міста. У пошуках обличчя міста: Практики саморепрезентації міст України в індустріальну та постіндустріальну добу, колект. монограф. Ред. кол.: Кравченко В. (заг. ред.), Посохов С. (заг. ред.), Куліков В., Любавський Р., Рачков Є. Міністерство освіти і науки України; Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. Харків: Видавництво Точка. 2021. С. 398–408.
URL: https://en.cityface.karazin.ua/news/171
11. Образи українських міст у наративах воєнного часу. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія». Вип. 62. 2022. С. 181–202. DOI: www.doi.org/10.26565/2220-7929-2022-62-08

Посилання на бібліометричні профілі:

Orcid

Google Scholar

Research Gate

Контактна інформація: 
м. Харків, м. Свободи, 6, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
філософський факультет, кафедра українознавства (ауд.485), 

конт. телефон (057) 707 51 92; 

e-mail: maryna.kurushyna@karazin.ua