Салтанов Микола Вячеславович

кандидат філософських наук, доцент

Закінчив із відзнакою філософський факультет (2010), аспірантуру (2013) Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. У 2014 році у спеціалізованій Вченій раді при Дніпропетровську національному університеті імені Олеся Гончара захистив кандидатську дисертацію «Проблема визнання у німецькій класичній та сучасній практичній філософії» (спеціальність 09.00.05 – історія філософії). На кафедрі працює з 2011 р. Брав участь у міжнародних наукових конференціях та літніх школах Німеччини, Австрії, Іспанії, Вірменії, Молдови, Китаю тощо.
З листопада 2014 р. до лютого 2015 р., як стипендіат Німецької служби академічних обмінів (DAAD), стажувався при Гете університеті Інституту філософії Франкфурту на Майні (науковий керівник – професор, доктор Аксель Гоннет). У березні 2015 р., як стипендіат Австрійської служби академічних обмінів (OeAD), стажувався при Віденському університеті (факультет філософії, науковий керівник – професор, доктор Ганс Бернгард Шмід). У 2018 році проходив підвищення кваліфікації в Університеті Інгольдштадт-Айхштадт (Баварія, Німеччина). У 2022 році досліджував питання біоетики в Університеті Мюнстера (Німеччина) в Інституті етики, історії та теорії медицини. У 2023 році запрошений доцент при університеті Тюбінгену, у Центрі міждисциплінарних та міжкультурних досліджень.


Викладає курси: Логіка (Logic), Риторика, Філософія (Philosophy) Філософія права та курс за вибором німецькою “Mensch und Werte heute”.

Наукові інтереси: історія філософії, біоетика, мультикультуралізм, політична та правова філософія, логіка та риторика

Основні наукові публікації: 
1. Saltanov M. The concept of human Dignity in Kant‘s practical Philosophy. Zeitschrift von Kharkiv Yaroslav Mudryi National Law University. Charkiw, Ukraine, 2022, p. 210 -214.
2. Saltanov M., Popova N. Rhetorical Diversions in the Public Space of Communication: the Difference Between a Demagogue and a Rhetorician. English. IX International Scientific and Practical Conference “Perspectives of World Science and Educational. Osaka, Japan, 20-22 Mai 2020.
3. Салтанов Н.В., Попова Н.В. Риторика та теорія аргументації. Навчальний посібник. Видавництво Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 2019, 210 С.
4. Салтанов Н. В. ОТ КРИЗИСА КАРАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПРАВОСУДИЯ К ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМУ ПРАВОСУДИЮ // Наукові записки Харківського економіко-правового університету. № 1(20), квітень 2018 р.с. 114-119.
5. Saltanov M. Responsibility and evidence in the oral discourse. about criticism of sophistry by Plato // Викладання логіки та перспективи її розвитку: VІII Міжнародна науково-практична конференція (17-18 травня 2018 року). Матеріали доповідей та виступів. К.: «Київський університет», 2018. С.61-63.
6. Салтанов Н. В. Патологии правовых порядков и кризис легитимации // Науковий вісник університету КазиміраСімонавічуса "Перспективи розвитку права", Рига, 2017, №1, 2017, №1. S.43-51.
7. Салтанов М. Визнання як розпізнавання в інтерсуб’єктивному конституюванні ідентичності [Recognition as discerning in intersubjective constituting of identity], Ukrainian, in: Naukovi zapysky Kharkivskoho ekonomiko-pravovoho universytetu, Kharkiv 2016 – № 2 (17), С. 110-121.
8. Салтанов М. Філософські аспекти обґрунтування зовнішньої легітимності держави // Наукові записки Харківського економіко-правового університету. – Х., 2016, №; 1 (16), С. 134-142.
9. Салтанов М. В. Визнання як розпізнавання в інтерсуб’єктивному конституюванні ідентичності // Наукові записки Харківського економіко-правового університету. Х., 2016. № 2 (17). С. 110-121.
10. Салтанов М. В. Філософські аспекти обґрунтування зовнішньої легітимності держави // Наукові записки Харківського економіко-правового університету. Х., 2016, №; 1 (16). С. 134-142.
11. Zur Frage der Begrundung fur au?ere Legitimitat des Staates // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: філософія. Філософські перипетії. – Х., 2015, №53, S. 89-94.
12. Saltanov M. Zur Frage der Begrundung fur au?ere Legitimitat des Staates // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: філософія. Філософські перипетії. Х., 2015. №53.S. 89-94.
13. Philosophische Erlauterungen des Problems der Anerkennung in der modernen Welt // Наукові записки Харківського економіко-правого університету. – Х., 2013 – № 2 (15). – С. 80-92.
14. Філософська традиція лібералізму і «політика визнання» // Наукові записки Харківського економіко-правового університету. – Х., 2013 – 1 (14). – С. 111-124.
15. Від «політики перерозподілу до «політики визнання»? // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна № 1039’2012. Серія: філософія. Філософські перипетії. – Х., 2012. – №47. – С. 78-82.
16. Місце визнання у новоєвропейській філософії права // Наукові записки Харківського економіко-правового університету. – Х., 2012 – 2 (13). – С. 99-108.
17. Онтологічні експлікації категорії «визнання» // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна № 952’2011. Серія: філософія. Філософські перипетії. – Х., 2011. – №43. – С. 48-53.
18. Визнання як фактор «усуспільнення» у сучасній практичній філософії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна №917’2010. Серія: філософія. Філософські перипетії. – Х., 2010 – №42. – С. 16-25.
19. Визнання через панування та його подолання: спроба інтерпретації Геґеля // «Гілея: науковий вісник»: Збірник наукових праць. – К., 2010. Випуск 33 – 2010. – С. 223-234.
20. Проблема визнання у німецькій класичній філософії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна №877’2009. Серія: філософія. Філософські перипетії. – Х., 2009. – №41. – С. 43-57.


Посилання на бібліографічні профілі:

ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Mykola_Saltanov

Google Scholar: 
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&btnA=1&user=PusWgwkAAAA

Контактна інформація: 
тел: +38(057)707-52-71 
адреса: пл. Свободи 6, к. 293, м. Харків, 61077

e-mail: mykola.saltanov@karazin.ua