Фісун Олександр Анатолійович

завідувач кафедри політології, доктор політичних наук, професор

Закінчив з відзнакою відділення “Політична економія” економічного факультету ХДУ ім. О.М. Горького у 1987 р., аспірантуру – у 1990 р., докторантуру – у 1998 р. З 1990 р. працює в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна асистентом, ст. викладачем, доцентом, професором на кафедрах теорії культури і філософії науки (1990-1992 р.), філософії (1992-2002 р.), політології (з 1995 р.), теоретичної і практичної філософії (з 2002 р.). У 2009 р. захистив докторську дисертацію «Демократія і неопатримоніалізм у сучасних теоріях політичного розвитку» зі спеціальності 23.00.01 – «теорія та історія політичної науки» (науковий консультант - доктор філософських наук, професор О.О. Мамалуй).
З 2006 р. – професор кафедри політології філософського факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна, з 2010 р. – завідувач кафедри політології філософського факультету.
Голова Спеціалізованої вченої ради Д 64.051.22 по захисту докторських дисертацій з політичних наук у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна.

Головний редактор Віснику ХНУ «Питання політології» (з 2012 р.). Член Програми розвитку нових підходів щодо дослідження та безпеки Євразії (PONARS Eurasia) Інституту європейських, російських та євразійських студій (IERES) Школи міжнародних відносин Еліота Університету Джорджа Вашингтона (США).
Стажувався у наукових центрах та університетах США, Канади, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів, Фінляндії, Польщі та Угорщини.

Голова Науково-методичної підкомісії 052 Політологія сектора вищої освіти Науково-методичної ради МОН Україні (2016-2019), член Галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (спеціальність 052 Політологія) з 2019 р.

Наукова спеціалізація – сучасна політична теорія, порівняльна політологія, глобальна політика. Розробляє проблематику неформальних інститутів, демократії і неопатримоніалізму, посткомуністичних трансформацій і демократизації, інституційного дизайну та конституційного реформування політичної системи України.

Навчальні курси: З 1992 р. викладав курси і спецкурси «Історія політичної думки», «Політична антропологія», «Сучасна західна політологія», «Філософія політики», «Парадигми сучасної політології», «Вступ до політології», «Політична теорія» та «Глобальна та світова політика» студентам спеціальності «політологія».

Автор понад 140 наукових праць у сфері теоретичної та практичної політології, у т.ч. 45 статей у фахових виданнях України, 20 розділів у колективних монографіях, індивідуальної монографії «Демократія, неопатримоніалізм та глобальні трансформації» (Харків, 2006). Співавтор підручників “Основи політології” та “Політологія” за редакцією М. Сазонова (Харків, 1993, 1998, 2001 рр.), “Порівняльна політика” (за ред. В. Бакірова і М. Сазонова, Харків, 2005, 2008). Підготував 15 кандидатів наук та 3 докторів наук.

Вибрані наукові публікації останніх років:

1. De-etatization of state sovereignty and the formation of Global Maidan // Ideology and Politics Journal. 2021. № 1(17). P. 72-86 [co-authored with Nataliya Vinnykova].

2. Як спрацювала пропорційна система «відкритих списків» на місцевих виборах 2020 р. в Харківській області? // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна “Питання політології”. 2020. Вип. 38. С.139-147 [сум. з А.О. Авксентьєвим].

3. Kharkiv’s Patronal Politics: Pro-Maidan vs Anti-Maidan Rivalry and Competing Power Pyramids // Ukraine and Its Regions: Societal Trends and Policy Implications / Ryhor Nizhnikau and Arkady Moshes (eds.). Helsinki: Finnish Institute of International Affairs, 2020. - P.57-69 [co-authored with Anton Avksentiev].

4. Neopatrimonialism in Post-Soviet Eurasia // Stubborn Structures: Reconceptualizing Post-Communist Regimes / Edited by Balint Magyar. Budapest: Central European University Press, 2019. – P. 75-96.
https://ceupress.com/book/stubborn-structures

5. Ukraine’s Semi-Managed Democracy on the March // PONARS Eurasia Policy Memo. Washington DC: Elliott School of International Affairs, No. 482 (August 2017).

6. Ukrainian Constitutional Politics: Neopatrimonialism, Rent-seeking, and Regime Change // Beyond the Euromaidan: Comparative Perspectives on Advancing Reform in Ukraine / Henry E. Hale & Robert W. Orttung (Eds.). – Stanford: Stanford University Press, 2016. – P. 105-123.
https://www.universitypressscholarship.com/view/10.11126/stanford/9780804798457.001.0001/upso-9780804798457-chapter-006

7.Неформальні інститути та неопатримоніальна демократія в Україні // Агора. - 2016. - Випуск 17. - С.9-13.

8. The Future of Ukraine’s Neopatrimonial Democracy // PONARS Eurasia Policy Memo. Washington DC: Elliott School of International Affairs, No. 394 (October 2015).

9. Citizenship // The World is Out of Joint. World-Historical Interpretations of Continuing Polarizations / edited by Immanuel Wallerstein. – London: Routledge, 2016. – 189 p. – P.111-124 [co-authored with Volodymyr Golovko].
https://www.routledge.com/The-World-is-Out-of-Joint-World-Historical-Interpretations-of-Continuing/Wallerstein/p/book/9781612057187

10. Rethinking Post-Soviet Politics from a Neopatrimonial Perspective // Demokratizatsiya. The Journal of Post-Soviet Democratization. – Spring 2012. Vol. 20. № 2. – P.87-96.

11. Electoral Laws and Patronage Politics in Ukraine // PONARS Eurasia Policy Memo. Washington DC: Elliott School of International Affairs, No. 229 (September 2012).

12. The Dual Spiral of Ukrainian Politics after 2010 // PONARS Eurasia Policy Memo, Washington DC: Elliott School of International Affairs No.165 (September 2011).

13. Ukrainian Teeter-Totter. Vices and Virtues of a Neopatrimonial Democracy // PONARS Eurasia Policy Memo. Washington DC: Elliott School of International Affairs, No.120 (October 2010).


Посилання на бібліографічний профіль у наукометричних базах даних

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=pQV7KfYAAAAJ
Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55521163000
ORCID http://orcid.org/0000-0002-2716-0149
ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Oleksandr_Fisun
ACADEMIA https://kharkov-ua.academia.edu/OleksandrFisun

Сторінки у соціальних мережах


Телефон: +380-57-707-51-63
Адреса:

О. А. Фісун
Кафедра політології
філософського факультету,
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Майдан Свободи 4,
Харків
61022
E-mail: fisun@karazin.ua