КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА

 Анотації / програми курсів кафедри українознавства

Анотація курсу

Історія України
(факультет геології, географії, рекреації і туризму)

Казанков Роман Юрійович - кандидат історичних наук, ст. викладач

Курс «Історія України» належить до нормативних дисциплін і передбачає ознайомлення студентів з головними проблемами політичного, соціально-економічного та культурного розвиткуУкраїні в світовому та європейському контексті від давнини до початку ХХІ століття. Студенти вивчають основи традиційної та модерної історіографії з історії України, найважливіші дискусійні проблеми, оволодівають сучасними засобами вивчення історичних джерел та наукової літератури, прийомами їх аналізу та здобуття на цій основі практичних навичок для оцінки поточних процесів та явищ суспільного життя.

   Метою викладання навчальної дисципліни «Історія України» є поглиблення знань студентів з історії України, ознайомлення з основними тенденціями розвитку сучасної історичної науки, оволодіння методами роботи з історичними джерелами та науковою літературою.

   Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія України» є визначення ролі історії України в системі соціально-гуманітарних наук; ознайомлення з основами традиційної та модерної історіографії; висвітлення найважливіших дискусійних історичних проблем; оволодіння сучасними засобами вивчення історичних джерел та наукових публікацій, прийомами їх аналізу та здобуття на цій основі практичних навичок для оцінки поточних суспільних процесів та явищ.

Завантажити (у форматі .pdf):