НОВИНИ

______________________________________________________________________


Міжнародна наукова конференція

Німецький ідеалізм: Німеччина – Україна

До 260-річчя з дня народження
Йоганна Баптиста Шада

(18 – 19 жовтня 2018 року)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди АН України
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Філософський факультет

Шановні колеги!
Запрошуємо взяти участь у роботі

Міжнародної наукової конференції:

«Німецький ідеалізм: Німеччина – Україна.
До 260-річчя з дня народження Йоганна Баптиста Шада»

(18 – 19 жовтня 2018 року)

Інформаційний лист (.pdf)

Інформаційний лист (.docx)

З нагоди 260-ї річниці з дня народження Йоганна Баптиста Шада (20.11.1758–13.01.1834) філософський факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна проводить міжнародну наукову конференцію «Німецький ідеалізм: Німеччина – Україна». В 1799–1804 рр. Й. Б. Шад викладав філософію в Йєнському університеті разом з Й. Г. Фіхте, Ф. В. Й. Шеллінгом, Ф. Шлегелем, Ф. І. Нітгаммером, Г. В. Ф. Гегелем та іншими представниками німецького ідеалізму. В 1804–1816 рр. Й. Б. Шад був професором теоретичної і практичної філософії Харківського університету і своєю діяльністю здійснив значний вплив на формування університетської філософії та заснував свою філософську школу. 

До участі в роботі конференції запрошуються фахівці, які досліджують проблеми німецького ідеалізму, зокрема за такими напрямами:

  • Німецький ідеалізм: від початків до сучасності;
  • Теоретична філософія німецького ідеалізму;
  • Практична філософія німецького ідеалізму;
  • Богословська та релігійна проблематика в німецькому ідеалізмі;
  • Доля німецького ідеалізму в Україні;
  • «Харківська філософська школа Й.Б. Шада».

Робочі мови конференції: українська, російська, німецька, англійська. В рамках конференції плануються засідання тематичних круглих столів за вказаними напрямами.

До початку роботи конференції планується видання збірки тез. Тези можна подавати українською, російською або німецькою мовами. За матеріалами конференції планується видання збірника наукових праць. 

Для участі у конференції необхідно надіслати на електронну адресу Оргкомітету до 1 вересня 2018 р.:

1. Текст тез доповіді

Тип файлу «doc». Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача латиницею (наприклад, schad_tezy.doc). 

Обсяг матеріалів тез – до 4 сторінок формату А4, кегль – Times New Roman; міжрядковий інтервал – 1,0; розмір шрифту – 14; поля – 20 мм; вирівнювання – по ширині. Сторінки не нумеруються. Переноси слів не допускаються. Слід використовувати однакові лапки: «» та апостроф: ’. При оформленні тез у правому куті першої сторінки ставиться прізвище та ініціали автора (авторів) і повна назва закладу чи установи, нижче посередині рядка – заголовок великими літерами. Відповідні посилання на використані джерела оформлюються таким чином: [3, с. 7]. Список використаних джерел наводиться після тексту. Матеріали мають бути перевірені на наявність орфографічних та стилістичних помилок. Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань, а також за дотримання авторських прав.

2. Реєстраційну форму учасника (окремим файлом, назва файлу: schad_zayavka):

1

Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)

2

Місце роботи

 

3

Посада

 

4

Науковий ступінь

 

5

Вчене звання

 

6

Секція / Напрям

 

7

Тема доповіді

 

8

Форма участі у конференції

q  виступ на секційному засіданні;

q  участь як слухач;

q  заочна участь

9

Контактний телефон

 

10

Контактний e-mail

11

Чи потрібне офіційне запрошення

Так

Ні

12

Чи потрібний сертифікат учасника

Так

Ні

13

Потреба в бронюванні місця проживання у готелі

Так

Ні

Реєстрація учасників: 18 жовтня 2018 р. з 08.00 год. до 10.00 год. на філософському факультеті ХНУ імені В. Н. Каразіна. Відкриття конференції о 10.00 год. 

Офіційне запрошення буде надіслане електронною поштою до 20 вересня 2018 р. 

Оргкомітет залишає за собою право відбору тез для участі в конференції.

                                            Контакти:

Email Оргкомітету: schad@ukr.net 

Адреса Оргкомітету: 61077, м. Харків, пл. Свободи 6, ХНУ імені В.Н. Каразіна, кафедра теоретичної і практичної філософії імені професора Й. Б. Шада, Оргкомітет конференції.

Тел. для довідок: (057) 707-52-71 (кафедра); моб. тел.:.0636173453

З повагою Оргкомітет конференції

Інформаційний лист (.pdf)

Інформаційний лист (.docx)

____________________________________________________________________________