НОВИНИ

______________________________________________________________________


ХХVІ Харківські міжнародні сковородинівські читання

ТВОРЧІСТЬ Г.С. СКОВОРОДИ
ЯК МЕТАТЕКСТ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ.
ПАМ’ЯТІ МИРОСЛАВА ПОПОВИЧА

Шановні колеги!

Запрошуємо 28-29 вересня 2018 року взяти участь у 

ХХVІ
Харківських
міжнародних сковородинівських читаннях

ТВОРЧІСТЬ Г.С. СКОВОРОДИ
ЯК МЕТАТЕКСТ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ.

ПАМ’
ЯТІ МИРОСЛАВА ПОПОВИЧА

Інформаційний лист (.doc)

Інформаційний лист (.pdf)

Під час конференції планується розглянути такі питання:

·         Сковорода: філософ, поет, мораліст, пророк? Проблеми осмислення спадщини великого українця

·         Українська культура, погляд крізь сторіччя: Сковорода і сучасна українська культурологія

·         Філософія тексту: лінгвофілософія, культурна семантика, логіка і текстологія

·         «Бути людиною»: заповіт від Мирослава Поповича.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Для участі в конференції необхідно надіслати до 7 вересня 2018 року поштою або E-mail (skovoroda.m@gmail.com):

1.     
заявку для участі в конференції (бланк заявки додається, назва файлу – прізвище автора латинськими літерами (Skovoroda.doc));

2.     
електронну версію доповіді (e-mail/диск; назва файлу – прізвище автора латинськими літерами (Skovoroda.doc)):

1) обсяг статті – до 12 стор. (0,5 друк. арк. – 20.000 зн.);
2) п
осилання подавати в тексті у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера та сторінки цитованого джерела, наприклад: [5, c.1214];
3) с
писок літератури подається за алфавітним порядком через рядок після основного тексту; 

3.      анотацію (500 зн.), що містить ключові слова (укр., англ. мови).

Посилання на твори Г.Сковороди за академічним виданням 1973 року або за повною академічною збіркою творів за редакцією проф. Л. Ушкалова.

Увага! Заплановано випуск збірника матеріалів до початку Читань, просимо звернути увагу на термін подання статті. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для публікації.

Відкриття конференції відбудеться 28 вересня 2018 року в приміщенні Національного літературно-меморіального музею Г.С.Сковороди за адресою: Харківська обл., Золочівський р-н, с. Сковородинівка, вул. Приозерна, 3. Робота секційних засідань відбудеться на базі Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.

Інформацію про час та місце реєстрації, а також інформацію про час відїзду автобусу для учасників читань буде повідомлено в офіційному листі-запрошенні. 

Додаткову інформацію можна отримати в Оргкомітеті  Сковородинівських читань,

на сайті www.skovoroda.in.ua, e-mail: skovoroda.m@gmail.com

тел.: [+38 067] 951- 22-94 – Іван Васильович Карпенко,

доктор філософських наук, професор ХНУ імені В.Н.Каразіна

[+38 099]47-04-818 – Мицай Наталія Іванівна, директор ОКЗ “НЛММ Г.С.Сковороди”

ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТІ

у ХХVІ Харківських міжнародних сковородинівських читаннях

ТВОРЧІСТЬ Г.С.СКОВОРОДИ
ЯК МЕТАТЕКСТ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ.
ПАМ’
ЯТІ МИРОСЛАВА ПОПОВИЧА

 (м. Харків, 28-29 вересня 2018 року)

Реєстрація також можлива через гугл-форму:
https://goo.gl/forms/Qm8JaMkJvIuR3UEf2

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Науковий ступінь, учене звання

Місце роботи  

 

Посада

Тема доповіді

Анотація 

* українською мовою, 500 зн.

Запланована секція

Адреса

Контактні дані: 

телефон, е-mail

 

Форма участі (очна/заочна)

 

Потреба в запрошенні в паперовому вигляді

____________________________________________________________________________