НОВИНИ

______________________________________________________________________


ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИДАНЬ

Інституту української археографії та джерелознавства
імені М. С. Грушевського НАН України

Видання презентує
Дмитро Гордієнко
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інституту української археографії та джерелознавства
імені М. С. Грушевського НАН України
* * *
4 травня 2018 р. (п'ятниця), 10.10
* * *
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
майдан Свободи, 4 (головний корпус), ауд. VІ–38
* * *
Презентовані видання:

1. Борис Крупницький. Зі спогадів історика / Упоряд., вст. стаття, ком. Дмитра Гордієнка; [Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України]. – К., 2017.

2. Славістична збірка. – Вип. ІІІ: Збірка статей за матеріалами Третього Міжнародного славістичного колоквіуму. До 90-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України, доктора історичних наук, професора Павла Степановича Соханя (1926–2013). До 25-річчя заснування Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України / За редакцією Д. Гордієнка та В. Корнієнка. – К., 2017.

3. Ucraina Magna. – К., 2017. – Vol. II: Українська жінка у іншонаціональному cередовищі: побутовий та громадянський вияви / За заг. ред. В. Піскун; упоряд. Д. Гордієнко та Ю. Горбач.

4. Православ’я в Україні: Збірник за матеріалами VII Міжнародної наукової конференції, присвяченої 25-літтю відновлення Київської православної богословської академії (1992–2017) / Під ред. д. богосл. н., проф., митрополита Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського Епіфанія (Думенка), д. іст. н. Г. В. Папакіна, Н. М. Куковальської та ін. – К.: [Київська православна богословська академія], 2017. – Ч. 1–2.

Організовує
Центр українських студій імені Д. І. Багалія

Запрошуються всі охочі!

____________________________________________________________________________