НОВИНИ

______________________________________________________________________


ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИДАНЬ

Інституту української археографії
і джерелознавства імені М. С. Грушевського
Національної академії наук УкраїниВидання презентує
Дмитро Гордієнко
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інституту української археографії і джерелознавства імені М. С. Грушевського
* * *
Час
16 березня 2017 г. (четвер), 14.00
* * *
Місце
Центр українських студій імені Д. І. Багалія
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
майдан Свободи, 6 (північний корпус), ауд. 487
* * *
Модератор
Марина Домановська,
співробітник Центру українських студій імені Д. І. Багалія

Запрошуємо усіх охочих!

Презентовані видання

1. Софія Київська: Візантія. Русь.Україна. Вип. ІV: збірканаукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844–1925) / Від. ред. д. іст. наук, проф. Ю.А. Мицик; упорядники Д.С. Гордієнко, В.В. Корнієнко. – К., 2014. – 760 с.

2. Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. V: збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження акад. Федора ІвановичаУспенського (1845–1928) / Від. ред. д. іст. наук, проф. Ю.А. Мицик; упорядники Д.С. Гордієнко, В.В. Корнієнко. – К., 2016. – 464 с.

3. Наш Крим = Our Crimea = Bizim Qırımımız. – Вип. 1: Збірка статей за матеріалами Першої Міжнародної наукової конференції “Крим в історії України”, присвяченої 700 літтю спорудження мечеті хана Узбека в Старому Криму / За ред. Д.С. Гордієнка та В.В. Корнієнка. – К., 2015. – 264 с.

4. Наш Крим = Our Crimea = Bizim Qırımımız. – Вип. ІІ: Збірка статей за матеріалами Другої Міжнародної наукової конференції “Крим в історії України”, присвяченої 160-й річниці капітуляції Росії у Кримській війні 1853–1856 рр. / ред. кол. Г. Папакін (голова); за ред. Д. Гордієнка таВ. Корнієнка. – К., 2016. – 284 с.

5. Відродження пам’яток. Часопис науково-реставраційної майстерні Національного заповідника “Софія Київска”. – Число I. –К., 2016. – 220 с.; іл.

6. Славістична збірка. – К., 2015. –Вип. 1: Збірка статей за матеріалами Перших Міжнародних наукових Соханівських читань (м. Київ, 18 листопада 2014 р.) / За редакцією Д. Гордієнка та В. Корнієнка. – К., 2015. – 396 с., іл.

7. Славістична збірка. – К., 2015. –Вип. 2: Збірка статей за матеріалами Других Міжнародних наукових Соханівськихчитань (м. Київ, 18 листопада 2015 р.) / За редакцією Д. Гордієнка та В. Корнієнка. – К., 2016. – 440 с., іл.

8. Ucraina magna. – К., 2016. – Vol. I: Українська політична еміграція у ХХ столітті: досвід культурно-спільнотного себепредставлення і самоутвердження в Західному світі. До 130-річчя від дня народження Ольгерда Бочковського / За заг. ред. В. Піскун; упоряд. Д. Гордієнко та І. Каневська. – К., 2016. – 448 с.

9. Олександр Шульгин в українському державотворенні та міжнародній політиці / Збірник наукових праць та документів: Наукове видання / упоряд. В. Піскун. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2016. – 432 с.

Про видання:

1) Файда О. Славістична збірка. Вип.1: Збірка статей за матеріалами Перших Міжнародних наукових Соханівських читань (м. Київ, 18 листопада 2014 р.) / За редакцією Д. Гордієнка та В. Корнієнка. Київ, 2015. – 396 с. / О. Файда, І. Шпик // Проблеми слов'янознавства. – 2015. –Вип. 64. – С. 195–200. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ps_2015_64_23

2) Світлана Галата. Наш Крим // Освіта України, № 42, 2015 рік.

3) Тіна Пересунько. Про наукову відповідь “Кримнашівцям”. Інститут української археографії і джерелознавства НАНУ підготував видання з історії анексованого півострова // День, 30 грудня 2015 р.– Режим доступу:
https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chytayte/pro-naukovu-vidpovid-krymnashivcyam

4) Кандидат історичних наук Дмитро Гордієнко: “Крим – це споконвічно невід’ємна частина України” / Ірина Ніколайчук // Світ, № 7–8 (лютий 2016) 2–3. – Режим доступу: http://www1.nas.gov.ua/svit/newspapers/Documents/Sv0708_16.pdf

5) Гордієнко Д. “Чи зрадив кримський хан Хмельницького? / Інтерв’ю Ірини Ніколайчук // Урядовий кур’єр, № 82 (5702) (29 квітня 2016) 1, 7. – Режим доступу: http://ukurier.gov.ua/uk/articles/dmitro-gordiyenko-ukrayinskij-kontekst-krimu-velic/ 

Гордієнко Дмитро Сергійович – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; провідний фахівець Відділу зв’язків з громадськістю Національного заповідника “Софія Київська”.

____________________________________________________________________________