НОВИНИ

______________________________________________________________________

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів

«XІII Харківські студентські філософські читання:
до 255 річчя Йоганна Готліба Фіхте»,

яка відбудеться
в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна 
18-19 травня 2017 року

Інформаційний лист (.pdf)

Теми і питання секцій, в межах яких планується обговорювання:

- Німецький ідеалізм: від класики до сучасності;
- Свобода, етика, право, націоналізм: постфіхтеанскі рецепції;
- Теоретична і практична філософія;
- Соціальна філософія та філософія політики;
- Філософія культури та філософська антропологія;
- Богослов'я та релігієзнавство;
- Етнокультурологія та українознавство;
- Філософія здоров’я.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

В рамках конференції плануються засідання тематичних круглих столів.

Для участі у конференції необхідно надіслати на електронну адресу Оргкомітету до 20 квітня 2017 р.

1.Текст тез доповіді розміром до двох сторінок, які повинні бути набрані у програмі Microsoft Word (тип файлу "doc"). Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача латиницею (наприклад, savchenko_tezy). Розмір сторінки – А4, всі поля – 2 см, шрифт Times New Roman, кегль шрифту 14 пт, інтервал одинарний, вирівнювання – за шириною сторінки. Список літератури оформлюється згідно вимог ВАК України (Бюлетень ВАК України №3, 2008).

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ ТЕЗ ДОПОВІДІ:

Іванов Іван

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
МЕХАНІЗМИ ВІЗУАЛЬНОГО В СУЧАСНОМУ МЕДІАПРОСТОРІ

«Конфликт – это процесс. Уходя от динамики конфликта, мы теряем специфику ситуации» [2; с. 41].

Література:
1. Бадью А. Концепт моделі. Вступ до матеріалістичної епістемології математики / Бадью А.; пер. з франц. А. Рєпа. – Київ: Ніка-Центр, 2009. – 232 с.
2. Badiou A. Philosophy as creative repetition [Електронний ресурс] / Badiou A. // «The Symptom»: online journal for lacan.com. – 1992/2006. – Режим доступу до журн.: http://www.lacan.com/badrepeat.html

2. Заявку учасника конференції (окремим файлом, назва файлу - savchenko_zayavka): 
1. Прізвище, імʼя, по-батькові учасника (повністю);
2. Студент/аспірант;
3. Назва ВНЗ (повністю);
4. Факультет, курс, спеціальність (для студентів); факультет, кафедра (для аспірантів);
5. Секція, в якій планується участь;
6. Назва доповіді;
7. Контактний телефон;
8. Контактний e-mail;
9. Необхідність житла (вказати): так / ні.

Оргкомітет залишає за собою право відбору тез для участі у конференції.

До початку роботи конференції планується видання збірника матеріалів конференції. Оргкомітет бронює місця для поселення учасників (за умови попередньої заявки учасника). Просимо придбати зворотні білеті завчасно. 

Заїзд учасників конференції для поселення: 17 травня 2017 р.

Реєстрація учасників: 18 травня з 9.00 до 12.00. 

Початок конференції – 18 травня о 12.00. Офіційне запрошення буде надіслане електронною поштою до 25 квітня 2017 р. 

До 1 травня 2017 р. просимо повідомити Оргкомітет про приїзд (тема повідомлення – «Підтвердження. П.І.Б. (повністю), місто». Наприклад, «Підтвердження. Кузнєцов Іван Григорович. Київ», в повідомленні просимо вказати необхідність поселення на час проведення конференції. 

Будемо раді відповісти на Ваші запитання (контакти Оргкомітету вказані нижче).

E-mail Оргкомітету: yuliatereshenko42@gmail.com

Адреса Оргкомітету: 61077, Харків, пл. Свободи 6, ХНУ імені В. Н. Каразіна, деканат філософського факультету, Оргкомітет конференції.

Для довідок: (050) 82 82 203, yuliatereshenko42@gmail.com (Терещенко Юлія, голова СНТ факультету), (057) 707-56-61 (деканат філософського факультету).

З повагою, Оргкомітет конференції

____________________________________________________________________________