НОВИНИ

______________________________________________________________________

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Центр болгаристики та балканських досліджень
імені М. Дринова
Кафедра нової та новітньої історії
Кафедра українознавства

1917 рік в історії Центрально-Східної Європи
(до 100-річчя Центральної Ради)

unr_plakat1917

3 березня 2017 р. відбудеться науковий симпозіум «1917 рік в історії Центрально-Східної Європи (до 100-річчя Центральної Ради)».

Організатори – Центр болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова, кафедра нової та новітньої історії історичного факультету, кафедра українознавства філософського факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна за сприяння Програми імені Ковальських Канадського інституту Українських студій.

Реєстрація учасників – з 9.00, засідання – з 10.00 у Центрі болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова, аудиторія 493 Північного корпусу університету.

Програма наукового симпозіуму
(за сприяння  Програми імені Ковальських
Канадського інституту Українських студій)

3 березня 2017 р.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Чорний Дмитро Миколайович – завідувач кафедри українознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, професор, докт. істор. наук (співголова);
Страшнюк Сергій Юрійович – директор Центру болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова, доцент кафедри нової та новітньої історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, канд. істор. наук (співголова);
Ченчик Дмитро Володимирович – ст. викладач кафедри нової та новітньої історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, канд. істор. наук(відповідальний секретар);
Домановський Андрій Миколайович – координатор програми імені Ковальських, доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, канд. істор. наук;
Станчев Михайло Георгійович – завідувач кафедри нової та новітньої історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, професор, докт. істор. наук, Іноземний член Болгарської академії наук;
Хідзик Юрій Євгенович – голова благодійної організації «Благодійний фонд імені  Іоана  Рильського», заступник голови Опікунської ради Центру болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова.

КАЛЕНДАР РОБОТИ

9.00-10.00 – реєстрація учасників (Центр болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова, аудиторія IV-93 Північного корпусу);
10.00-12.30 – перше засідання (Центр болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова, аудиторія IV-93 Північного корпусу);
13.15-17.00 – друге засідання (Центр болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова, аудиторія IV-93 Північного корпусу).

РЕГЛАМЕНТ

Доповідь на засіданні – до 20 хвилин; виступ у дискусії – до 5 хвилин. Робочими мовами конференції є українська, російська та англійська.

Засідання перше
3 березня, п‘ятниця, 10.00 – 12.30
Центр болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова
(ауд. IV-93 Північного корпусу)

Керівники: Чорний  Д. М., докт. іст. наук, професор,
Жванко Л.М.,  докт. іст. наук, професор
Секретар: Жидков Сергій, бакалавр

Напередодні: стан українського національного руху на початок 1917 року
Сергій Наумов, проф., д. і. н. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)

Лютий 1917 року: надії Росії, що не виправдалися
Юрій Волосник, проф., д. і. н. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)

До питання про роль П. М. Мілюкова в Лютневій революції 1917 року  у Росії
Віктор Золотарьов, доц., к. і. н. (Харківська національний автомобільно-дорожній університет)

Кава-брейк –  12.30-13.15

Лютнева революція 1917 року і доля генерала Радко Димітрієва
Сергій Потрашков, проф., д. і. н. (Харківська державна академія культури)

Проблема біженців Першої світової війни у взаєминах Української Центральної Ради та Тимчасового уряду Росії (весна – осінь 1917 р.)
Любов Жванко, проф., д. і. н., директор Українсько-польського культурно-освітнього центру (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова)

Національна стратегія Бунду в умовах Першої світової війни і соціально-політичних трансформацій 1917 р.
Марія Тортіка, доц., к. і. н. (Харківська державна академія культури)

Засідання друге
3 березня, п‘ятниця, 13.15 – 17.00
Центр болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова
(ауд. IV-93 Північного корпусу)

Керівники: Наумов С. О., докт. іст. наук, професор,
Потрашков С. В.,  докт. іст. наук, професор
Секретар: Водолазька Ганна, бакалавр

ІІІ Універсал Української Центральної Ради та Харківське міське суспільство
Дмитро Чорний,  проф., д. і. н. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)

Становлення державно-управлінської суб’єктності політичних партій під час УНР
Вікторія Сичова, проф., д. держ. упр. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)

Боротьба за спадщину Стефана Стамболова: внутрішнє протистояння у Народно-ліберальній партії Болгарї під час Першої світовї війни
Дмитро Миколенко, докторант,доц., к. і. н. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)

Кава-брейк –  14.45-15.15

1917 рік у долі Східної Європи: воєнний аспект становлення державності  країн регіону
Сергій Фалько, ст. виклад.,  к. і. н. (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди)

Військовополонені держав Четверного союзу в Росії за бурхливих подій 1917 року
Оксана Дмитрієва, виклад., к. і. н. (Харківський кооперативний торгово-економічний коледж)

Британські хроніки Великої війни: бої з болгарами  біля озера Дойран на Балканах у 1917 році
Микола Саппа, проф., д. соц. н. (Харківський національний університет внутрішніх справ)
Олена Паніна, ст. виклад. (Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва)

ПРОГРАМА (.pdf)

Запрошуємо усіх охочих!

____________________________________________________________________________