НОВИНИ

______________________________________________________________________


16-17 квітня 2015 року

Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
«XІ Харківські студентські філософські читання»

Україна, Харків, 16-17 квітня 2015
Шановні колеги!


Запрошуємо взяти участь у роботі Міжнародної конференції студентів та аспірантів «ХІ Харківські студентські філософські читання»,яка відбудеться в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна.

Планується робота секцій:

- історії філософії,

- соціальної філософії та філософії політики,

- філософії культури та філософської антропології,

- богослов'я та релігієзнавства,

- етики та естетики,

- етнокультурології та українознавства,

- медіа-філософії,

- валеології.

В рамках конференції плануються засідання тематичних круглих столів.

Робочі мови конференції: українська, російська. Для участі у конференції необхідно надіслати на електронну адресу Оргкомітету до 1 березня 2015 р.:

1.Текст тез доповіді розміром до двох сторінок, які повинні бути набрані у програмі Microsoft Word (тип файлу "doc"). Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача латиницею (наприклад, savchenko_tezy). Розмір сторінки – А4, всі поля – 2 см, шрифт Times New Roman, кегль шрифту 14 пт, інтервал одинарний, вирівнювання – за шириною сторінки. Список літератури оформлюється згідно вимог ВАК України (Бюлетень ВАК України №3, 2008).

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ ТЕЗ ДОПОВІДІ:

Иванов Иван

Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко

МЕХАНИЗМЫ ВИЗУАЛЬНОГО В СОВРЕМЕННОМ МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ

«Конфликт – это процесс. Уходя от динамики конфликта, мы теряем специфику ситуации» [2; с. 41]. Литература:

1. Бадью А. Концепт моделі. Вступ до матеріалістичної епістемології математики / Бадью А.; пер. з франц. А. Рєпа. – Київ: Ніка-Центр, 2009. – 232 с.

2.Badiou A. Philosophy as creative repetition [Электронный ресурс] / Badiou A. // «The Symptom»: online journal for lacan.com. – 1992/2006. – Режим доступу до журн.: http://www.lacan.com/badrepeat.html

2. Заявку учасника конференції (окремим файлом, назва файлу - savchenko_zayavka):

1.Прізвище, ім'я, по-батькові учасника (повністю):

2.Студент/аспірант:

3.Назва ВНЗ (повністю):

4.Факультет, курс, спеціальність (для студентів); факультет, кафедра (для аспірантів):

5.Секція, в якій планується участь:

6.Назва доповіді:

7.Контактний телефон:

8.Контактний e-mail:

9.Необхідність житла (вказати): так / ні

Оргкомітет залишає за собою право відбору тез для участі у конференції. До початку роботи конференції планується видання збірника матеріалів конференції

Організаційний внесок (рецензування, редагування, видання збірника та програми) складає 50 грн. и вноситься під час реєстрації учасників. Оргкомітет бронює місця для поселення учасників (за умови попередньої заявки учасника). Просимо придбати зворотні білеті завчасно. Заїзд іногородніх учасників конференції для поселення: 16 квітня 2015 г. Реєстрація учасників: 16 квітня з 9.00 до 12.00. Початок конференції – 16 квітня о 12.00. Офіційне запрошення буде вислане електронною поштою до 1 квітня 2015 г. До 5 квітня 2015 г. просимо повідомити Оргкомітет про приїзд (тема повідомлення – «Підтвердження. П.І.Б. (повністю), місто». Наприклад, «Підтвердження. Кузнецов Іван Григорович. Київ», в повідомленні просимо вказати необхідність поселення на час проведення конференції. Будемо раді відповісти на Ваші запитання (контакти Оргкомітеті вказані нижче).

E-mail Оргкомітету: philos.konferenz.2014@gmail.com

Адреса Оргкомітету: 61077, Харків, пл. Свободи 6, ХНУ імені В. Н. Каразіна, деканат філософського факультету, Оргкомітет конференції.

Телефони для довідок: (095)8255459, (093)4377147 (Долгопол Катерина, голова СНТ факультету), (057) 707-56-61 (деканат філософського факультету)

З повагою, Оргкомітет конференції

____________________________________________________________________________