НОВИНИ

______________________________________________________________________

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі

Всеукраїнської наукової конференції
«Незалежність України:
витоки, утвердження, проспекція»

Конференція відбудеться

1 грудня 2016 року
у Харківському національному
автомобільно-дорожньому університеті

Інформаційний лист (.pdf)

1 грудня 2016 р. виповнюється 25 років від дня проведення Всеукраїнського референдуму, на якому понад 90 % громадян УРСР підтримали Акт проголошення незалежності України, прийнятий Верховною Радою 24 серпня 1991 р. Саме 1 грудня 1991 р. переважна більшість українців висловилася за створення самостійної української держави – УКРАЇНИ, і ця майже одностайна підтримка рішення Верховної Ради УРСР є не менш важливою, ніж проголошення Акту про незалежність України. Попри те, що святкування державного свята Дня Незалежності України відбувається 24 серпня, саме 1 грудня може вважатися днем, коли український народ самостійно обрав свою долю.

Напрямки роботи конференції

• Історичні витоки і традиції української державності.
• Держава і культура: вибір пріоритетів, шляхи реалiзацiї політики в гуманітарній сфері.
• Українське державотворення на сучасному етапі.
• Волонтерський рух і його роль у сучасній Україні.
• Українська мова в освіті та суспільному житті незалежної України.
• Ділове мовлення: нові аспекти та чинники розвитку в незалежній Україні.
• Галузеві терміносистеми: особливості становлення й розширення сфери вживання в добу незалежної Україні.

До участі в конференції запрошуємо науковців, викладачів, аспірантів, волонтерів. У межах конференції заплановані презентації учасників нових волонтерських ініціатив і розповіді про досвід уже зреалізованих волонтерських проектів.

У роботі конференції передбачається: пленарне засідання, секційні засідання, зустріч за круглим столом і стендові доповіді – презентації волонтерських проектів. Учасники конференції запрошуються до участі в екскурсійно-культурній програмі.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Організаційний внесок (на видання збірки матеріалів) складає 100 грн. Організаційний внесок має бути переказаний на рахунок уповноваженої особи Оргкомітету. Реквізити рахунку буде повідомлено після подання заявки на участь у конференції.

Організаційний комітет

ГОЛОВУЮЧИЙ:
Туренко Анатолій Миколайович, професор, д-р технічних наук, ректор ХНАДУ.

ЗАСТУПНИКИ:
Богомолов В.О., проф., д-р технічних наук, заступник ректора з наукової роботи ХНАДУ;
Нікуліна Н.В., доц., канд. філологічних наук, завідувач кафедри українознавства ХНАДУ;
Тарароєв Я.В., проф., д-р філософських наук,завідувач кафедри філософії НТУ «ХПІ»;
Чорний Д.М., проф., д-р історичних наук, завідувач кафедри українознавства ХНУ імені В. Н.Каразіна.

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:
проф. ХНАДУ, декан факультету транспортних систем ХНАДУ Ю.О. Бекетов;
доц., канд. історичних наук, учений секретар ХНАДУ Л.А. Прилуцька;
доц. ХНУ імені В. Н. Каразіна, канд. історичних наук А.М. Домановський (відповідальний секретар);
доц. ХНУ імені В. Н. Каразіна Н.В. Аксьонова;
доц. ХНАДУ, канд. педагогічних наук Ю.В. Бугаєвська;
доц. ХНАДУ, канд. історичних наук В.С. Золотарьов;
доц. ХНАДУ, канд. філологічних наук Н.П. Книшенко;
доц. ХНАДУ, канд. історичних наук О.О. Ніколаєнко;
доц. ХНАДУ, канд. історичних наук Н.П. Олешко;
доц. ХНУ імені В. Н. Каразіна В.П. Потоцький.

Адреса оргкомітету конференції

Харківський національний автомобільно-дорожній університет,
кафедра українознавства, кімната 509, вул. Петровського (Ярослава Мудрого), 25,
м. Харків, 61002, Україна (ст. м. «Пушкінська»).
Тел. (057)707-37-51.

Контактні особи:
Домановський Андрій Миколайович – тел. (097)4559133
E-mail: ukr_khadi@ukr.net

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Для публікації приймаються відредаговані статті обсягом три повні сторінки українською, англійською, російською мовами. Відповідальність за зміст, граматичну та стилістичну грамотність текстів несе автор. Редакція залишає за собою право відхилити надані матеріали, що не відповідають науковій проблематиці конференції або підготовлені без дотримання вимог щодо оформлення.

1. Текст оформляється з використанням редактора MS Word версії 7,0 і вище.
2. Формат сторінки А4, основний текст рукопису друкується 14 кеглем, шрифт – Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1, абзац – 1,25 см, поля: верхнє, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см.
3. Посередині – грубим курсивом ініціали та прізвище автора, звичайним курсивом – установа і електронна адреса автора.
4. Далі – грубим шрифтом, прописними літерами посередині зазначається назва статті.
5. Оформлення посилань у тексті: наприклад [1,35], у кінці статті (відповідно до чинних стандартів) – в алфавітному порядку подається список використаних джерел.

Матеріали надсилаються електронною поштою на адресу ukr_khadi@ukr.net у вигляді прикріплених файлів; допускається застосування архівів *.zip i *.rar: (стаття + заявка + копія документа про сплату).

ВАЖЛИВІ ДАТИ

Прийняття матеріалів конференції та сплата організаційного внеску – до 15 вересня 2016 р.; розсилання запрошень – до 15 листопада 2016 р.; початок конференції – 1 грудня 2016 р.

ЗАЯВКА

Всеукраїнська науково-практичної конференції
«Незалежність України: витоки, утвердження, проспекція»
1 грудня 2016 р., Харків

Прізвище, ім’я, по батькові _______________________
Науковий ступінь, учене звання________________
Посада __________________________________
Організація _______________________________
Адреса служб., тел. ________________________
Адреса для листування, тел. __________________
E-mail ___________________________________
Назва доповіді ___________________________
Назва секції _____________________________
Планую (потрібне позначити):
□ виступити з повідомленням / презентацією (до 10 хв.);
□ узяти участь як учасник дискусії або слухач;
□ дистанційна участь (збірку матеріалів конференції буде надіслано на вказану адресу);
□ стендова доповідь;
□ бронювання житла (так/ні, гуртожиток чи готель).
Технічні засоби (потрібне позначити):
□ мультимедійний проектор;
□ комп’ютер;
□ інше_________________________.
Для участі в роботі конференції просимо до 1 листопада 2016 року надіслати на е-mail: ukr_khadi@ukr.net (із поміткою «Конференція 1 грудня») таку інформацію:
– заявку на участь за вказаною формою;
– статтю;
– документ (квитанцію) про сплату.

Інформаційний лист (.pdf)

____________________________________________________________________________