НОВИНИ

______________________________________________________________________

 ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА
ЦЕНТР УКРАЇНСЬКИХ СТУДІЙ імені Д. І. БАГАЛІЯ

Науковий семінар

Вадим Щербаківський:
археолог і мистецтвознавець

27 квітня 2016 р. о 15.15 в ауд. 487 Північного корпусу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна відбудеться науковий семінар, присвячений 140-літтю В. М. Щербаківського "Вадим Щербаківський: археолог і мистецтвознавець".

Порядок денний:

1. Доповідь канд. іст. наук, провідного наукового співробітника Центру охорони та досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської ОДА
О. Б. Супруненка: «Вадим Щербаківський та археологічні дослідження Полтавщини».

2. Доповідь архітектора, старшого викладача кафедри містобудування ХНУМГ ім. О. М. Бекетова Д. М. Вітченка: «Вадим Щербаківський як дослідник української архітектури».

3. Презентація двотомника «Українське мистецтво» братів Вадима і Данила Щербаківських (2015).

Модератор: канд. філос. наук, співробітник Центру українських студій імені Д. І. Багалія О. О. Савчук.

Запрошуються всі бажаючі!

____________________________________________________________________________