НОВИНИ

______________________________________________________________________

 
Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України
Національний літературно-меморіальний музей Г.С.Сковороди
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харківське міське товариство «Філософська освіта»
ХХІV Харківські міжнародні Сковородинівські читання


«Античні витоки європейської раціональності:
до 2400 річчя Арістотеля»

Харків,  23-24 вересня 2016

Під час конференції планується розглянути такі питання:

  1. Філософська і наукова спадщина Арістотеля – проблеми дослідження, інтерпретації, переклади, видання.
  2. Аристотелівська традиція в світовій філософії: аристотелізм античності, середньовіччя, Нового та Новітнього часу.
  3. Антична спадщина в філософській думці України. Сковорода і Арістотель.
  4. Сучасне осмислення античної етики і політичної філософії.
  5. Метафізика, онтологія і епістемологія в просторі філософії від античності до сьогодення.
  6. Філософські проблеми освіти: античні уроки для сучасного світу.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Для участі в конференції необхідно надіслати до 7 вересня 2016 року поштою або E-mail (skovoroda.m@gmail.com):

  • заявку для участі в конференції (бланк заявки додається, назва файлу – прізвище автора латинськими літерами (Skovoroda.doc));
  • електронну версію доповіді (диск/e-mail; назва файлу – прізвище автора латинськими літерами (Skovoroda.doc)):

1) обсяг статті – до 12 стор. (0,5 друк. арк. – 20.000 зн.);
2) посилання подавати в тексті у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера та сторінки цитованого джерела, наприклад: [5, c.12–14];
3) список літератури подається за алфавітним порядком через рядок після основного тексту;

  • анотацію (500 зн.), що містить ключові слова (укр., англ. мови).

Посилання на твори Г.Сковороди за академічним виданням 1973 року або за повною академічною збіркою творів за редакцією проф. Ушкалова Л.В. 2010 року.

Заплановано випуск збірника матеріалів Читань. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів.

Відкриття конференції відбудеться 23 вересня 2016 року в приміщенні Національного літературно-меморіального музею Г.С.Сковороди за адресою: Харківська обл., Золочівський р-н, с. Сковородинівка, вул. Приозерна, 3. Робота секційних засідань відбудеться на базі Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.

Інформацію про час та місце реєстрації, а також інформацію про час від’їзду автобусу для учасників читань буде повідомлено в офіційному листі-запрошенні.

Додаткову інформацію можна отримати в Оргкомітеті  Сковородинівських читань, 

на сайті

e-mail: skovoroda.m@gmail.com 

тел.: [+38 067] 951- 22-94 – Іван Васильович Карпенко, доктор філософських наук, професор ХНУ імені В.Н.Каразіна 

[+38 057] 64-94-140, [+38 066]19-93-127 – Олена Петрівна Рибка, заступник директора ОКЗ “НЛММ Г.С.Сковороди”

ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТІ
у ХХІІІ Харківських міжнародних сковородинівських читаннях
«АНТИЧНІ ВИТОКИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ:
ДО 2400 РІЧЧЯ АРІСТОТЕЛЯ»
(м. Харків, 23-24 вересня 2016 року)

Прізвище, ім’я, по батькові

 

 

Науковий ступінь, учене звання

 

Місце роботи 

 

Посада

 

Тема доповіді

 

Запланована секція

 

Адреса

 

Контактні дані:

телефон, е-mail

 

Форма участі (очна/заочна)

 

Потреба в запрошенні в паперовому вигляді

 

____________________________________________________________________________