НОВИНИ

______________________________________________________________________

ХАРЬКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА
ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Шановні колеги!

З технічних причин
дату проведення
Харківських філософських студентських читань
перенесено на 2-3 червня 2016 р. 

У зв'язку з цим подовжено
термін прийому матеріалів до 12 травня 2016 р. 

Форма конференції заочна,
за її результатами буде опубліковано збірку матеріалів
у PDF форматі.

Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів

«XІІ Харківські студентські філософські читання»,
присвячені 420 річниці з дня народження Р. Декарта

у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна

Планується робота секцій: 

- Res cogitans і res extensa: картезіанські та посткартезіанські рецепції
- історії філософії,
- соціальної філософії та філософії політики,
- філософії культури та філософської антропології,
- богослов'я та релігієзнавства,
- етики та естетики,
- етнокультурології та українознавства,
- валеології.

В рамках конференції плануються засідання тематичних круглих столів.

Робочі мови конференції: українська, російська.

Для участі у конференції необхідно надіслати на електронну адресу Оргкомітету 
до 10 квітня :

1. Текст тез доповіді розміром до двох сторінок, які повинні бути набрані у програмі Microsoft Word (тип файлу "doc"). Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача латиницею (наприклад, savchenko_tezy). Розмір сторінки – А4, всі поля – 2 см, шрифт Times New Roman, кегль шрифту 14 пт, інтервал одинарний, вирівнювання – за шириною сторінки. Список літератури оформлюється згідно вимог ВАК України (Бюлетень ВАК України №3, 2008).

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ ТЕЗ ДОПОВІДІ:

Иванов Иван

Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко
МЕХАНИЗМЫ ВИЗУАЛЬНОГО В СОВРЕМЕННОМ МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ

«Конфликт – это процесс. Уходя от динамики конфликта, мы теряем специфику ситуации» [2; с. 41].

Литература:
1. Бадью А. Концепт моделі. Вступ до матеріалістичної епістемології математики / Бадью А.; пер. з франц. А. Рєпа. – Київ: Ніка-Центр, 2009. – 232 с.
2. Badiou A. Philosophy as creative repetition [Электронный ресурс] / Badiou A. // «The Symptom»: online journal for lacan.com. – 1992/2006. – Режим доступу до журн.: http://www.lacan.com/badrepeat.html

2. Заявку учасника конференції (окремим файлом, назва файлу - savchenko_zayavka):
1.Прізвище, імʼя, по-батькові учасника (повністю):
2.Студент/аспірант: 
3.Назва ВНЗ (повністю):
4.Факультет, курс, спеціальність (для студентів); факультет, кафедра (для аспірантів):
5.Секція, в якій планується участь: 
6.Назва доповіді: 
7.Контактний телефон: 
8.Контактний e-mail:
9.Необхідність житла (вказати): так / ні

Оргкомітет залишає за собою право відбору тез для участі у конференції. 

До початку роботи конференції планується видання збірника матеріалів конференції.

Організаційний внесок (рецензування, редагування, видання збірника та програми) складає 50 грн. и вноситься під час реєстрації учасників. Оргкомітет бронює місця для поселення учасників (за умови попередньої заявки учасника). Просимо придбати зворотні білеті завчасно. 

Заїзд іногородніх учасників конференції для поселення: 21 квітня 2016 р. 

Реєстрація учасників: 21 квітня з 9.00 до 12.00. 

Початок конференції – 21 квітня о 12.00. 

Офіційне запрошення буде вислане електронною поштою до 10 квітня 2016 р. До 15 квітня 2016 р. просимо повідомити Оргкомітет про приїзд (тема повідомлення – «Підтвердження. П.І.Б. (повністю), місто». Наприклад, «Підтвердження. Кузнецов Іван Григорович. Київ», в повідомленні просимо вказати необхідність поселення на час проведення конференції. 

Будемо раді відповісти на Ваші запитання (контакти Оргкомітеті вказані нижче).

E-mail Оргкомітету: philosophy.konferenz.2016@gmail.com

Адреса Оргкомітету: 61077, Харків, пл. Свободи 6, ХНУ імені В. Н. Каразіна, деканат філософського факультету, Оргкомітет конференції.

Для довідок: (050) 82 82 203, yuliatereshenko42@gmail.com (Терещенко Юлія, голова СНТ факультету), (057) 707-56-61 (деканат філософського факультету).

З повагою,
Оргкомітет конференції

Інформаційний лист (.pdf)

____________________________________________________________________________