НОВИНИ

______________________________________________________________________


Нові захисти дисертацій

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д.64.051.06 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна від 13.05.2015 (протокол № 19) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Домніч Світлани Павлівни на тему: «Соціокультурна комунікація: філософсько-антропологічний аналіз мовленнєвих практик у міжкультурній взаємодії», спеціальність 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. 

Офіційними опонентами призначено Батаєву К.В., Пальм Н.Д. 

Захист відбудеться 04.11.2015 о 15.15 за адресою: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 6, ауд.2-43. 

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента
(доктор філософських наук К. В. Батаєва)

Відгук опонента
(кандидат філософських Н. Д. Пальм)

____________________________________________________________________________