НОВИНИ

______________________________________________________________________


Нові захисти дисертацій

Рішенням спеціалізованої вченої ради К 64.051.19 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна від 24.06.2015 (протокол № 18) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Боловацької Ю. І. на тему: «Особистісно орієнтоване виховання студентів у культурно-дозвіллєвій діяльності вищого педагогічного навчального закладу», спеціальність 13.00.07 – теорія та методика виховання. 

Офіційними опонентами призначено Сопівника Р. В., Старосельську Ю.І.

Захист відбудеться 30.10.2015 о 10.00 за адресою: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 6, ауд. № 243.

Автореферат (.pdf)

Дисертація

Відгук опонента
(доктор педагогічниих наук Р. В. Сопівник)

Відгук опонента
(кандидат педагогічних наук Ю. І. Старосельська)

__________________________________________________________________________

Рішенням спеціалізованої вченої ради К 64.051.19 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна від 19.06.2015 (протокол № 15) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Вєнєвцевої Є. В. на тему: «Виховання білінгвальної культури спілкування студентів вищих педагогічних навчальних закладів», спеціальність 13.00.07 – теорія та методика виховання.

Офіційними опонентами призначено Роганову М.В., Рожкову Н.Г.

Захист відбудеться 30.10.2015 о 12.30 за адресою: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 6, ауд. № 243.

Автореферат (.pdf)

Дисертація

Відгук опонента
(доктор педагогічних наук М. В. Роганова)

Відгук опонента
(кандидат педагогічних наук Н. Г. Рожкова)

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________