НОВИНИ

______________________________________________________________________


V Всеукраїнська наукова конференція
«Теоретичні та прикладні аспекти біографістики:
до 165-річчя від дня народження Д. І. Яворницького»

Шановні колеги!

запрошуємо Вас взяти участь у V Всеукраїнській науковій конференції 

«Теоретичні та прикладні аспекти біографістики:
до
165-річчя від дня народження Д. І. Яворницького», 
яка відбудеться онлайн за допомогою програми Zoom 

6 листопада 2020 року

Посвідчення № 306 від 20.05.2020

На обговорення виносяться наступні тематичні напрями:

• Спадщина Д. І. Яворницького в контексті сучасності;

• Д. І. Яворницький і харківська громада;

• Біографістика: теоретичні та прикладні студії;

• Історіографія і джерелознавство біографістики;

• Роль особистості в історії класичного університету та музею;

• Мікроісторичні та регіональні дослідження козацької доби.

Для участі у конференції просимо до 10 жовтня 2020 р. надіслати заявку на електронну адресу: aksjonovanat@ukr.net. Організаційний внесок – 100 грн.

Найкращі доповіді будуть рекомендовані до публікації у фаховому безкоштовному часописі «Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. – Сер.: Історія України. Українознавство» ISSN 2227-6505 (Свідоцтво КВ №21576-114760 від 18.08.2015), який внесено до бази даних Google Scholar. З вимогами до публікацій у фаховому Віснику можна ознайомитися за посиланням: http://philosophy.karazin.ua/ua/kafedra/visnyk_ua.html. Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей для включення у програму та Вісник. Усім учасникам будуть видані сертифікати про участь у конференції. Контактний телефон: +38(050)4015805 Аксьонова Наталя.

Зразок

заявки на участь у V Всеукраїнській науковій конференції

«Теоретичні та прикладні аспекти біографістики:
до
165-річчя від дня народження Д. І. Яворницького»

Прізвище, ім’я, по батькові 

Місце роботи (навчання)

Посада

Науковий ступінь, вчене звання

Тема доповіді

E-mail

Номер контактного телефону

Поштова адреса для пересилання матеріалів конференції

З повагою, ОРГКОМІТЕТ

____________________________________________________________________________