НОВИНИ

______________________________________________________________________

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА
ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ
НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО АСПІРАНТІВ «РАУМАНАЛІЗ ЛАКАНА. ЛАКАНІВСЬКІ СЕМІНАРИ НА ФІЛОСОФСЬКОМУ ФАКУЛЬТЕТІ»

Круглий стіл за темою
«УТАЄННЯ ЯК ПРОБЛЕМА ФІЛОСОФІЇ: 
ПРОСТОРОВІ РЕФЛЕКСІЇ»

Україна, м. Харків,
29 травня 2015 року

Інформаційний лист (.pdf)


Філософія не може філософськи говорити про те, що має подобу її «матері», її «годувальниці», її «вмістилища», чи місця її «відбивання». Насправді вона говорить лише про отця та сина, нібито отець породив його самостійно.

Жак Дерріда, «Хора»

Простір (суспільного) порядку прихований у порядку простору.
Анрі Лефевр, «Виробництво простору»


Розгортуючись у лоні простору, філософія здійснюється завдяки утаєнню простору, знищенню його в думці. Платонівська хора як простір, що не може бути зведеним до ідеї, простір породження думки, набуває свого формалізованого вираження в гегелівському знятті. Простір утаюється за тотальною видимістю, уникає філософської рефлексії, не піддається зчитуванню. Теоретичний експеримент, що ми здійснюємо, полягає у спробі дати філософське осмислення тому, що має залишатися прихованим від думки для здійснення філософської рефлексії як такої. 

Ціль круглого столу – залучити філософів, вчених та діячів культури до філософської рефлексії над феноменом утаєння в контексті соціального простору; звернутись до аналізу історії просторів і спроб їх осмислення; організувати простір для міждисциплінарного діалогу про можливі напрямки теоретичної концептуалізації простору.

До участі запрошуються спеціалісти, молоді вчені та всі зацікавлені вивченням проблеми утаєння в контексті філософського осмислення простору.

Робочі мови круглого столу: російська, українська.

 

МОЖЛИВІ ТЕМИ ВИСТУПІВ

  • Повсякденність як простір потаємності;

  • Діалектика утаєння та проявлення суспільних відносин у соціальному просторі;

  • Топологічні моделі соціального простору;

  • Простори нестачі та простори ексцесу;

  • Репрезентативні та нерепрезентативні напрямки в осмисленні художнього простору;

  • Соціальний простір як осмислюваний і такий, що проживають;

  • Просторові генеалогії сучасних систем думки;

  • Історія концептуалізацій просторового утаєння;

  • Від симулякрів до порнографії: історія утаєння утаєння.


Для участі в круглому столі необхідно до 20-го травня 2015 року (включно) відіслати на електронну адресу оргкомітету текст доповіді, оформлений згідно вимог. В назві файлу вказати прізвище, ініціали та місто учасника: «Терещенко І.І., м._Київ». В темі листа вказати: «Круглий_стіл_травень_2015».

Матеріали, які мають грубі порушення або не відповідають тематиці круглого столу, повертаються автору на доопрацювання.

За результатами круглого столу планується публікація електронної збірки матеріалів, якій буде присвоєно номер ISBN.

Можлива заочна участь з публікацією статті в електронному збірнику, про що також слід вказати в заявці.

Участь в круглому столі та публікація у збірнику безкоштовні, поселення та проживання – за рахунок учасників.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ


Текст набирається у редакторі Microsoft Word (формати .doc, .docx). Розмір сторінки – А4, орієнтація – книжкова. Всі поля – 2 см. Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14. Абзацний відступ – 1,25 см. Міжрядковий інтервал – полуторний. Вирівнювання – за шириною. Посилання на літературу наводяться в тексті статті в квадратних дужках. Список літератури наводиться після основного тексту статті. Максимальний обсяг статті – 1 друкований аркуш (24 сторінки формату А4).

Порядок розташування тексту:

На першої сторінці заповнюється таблиця з персональними даними учасника.

На другій сторінці в першому рядку по центру великими літерами набирається назва доповіді.

Через один інтервал – анотація (не більше 5 рядків) и ключові слова (не менше 3-х слів).

Нижче – текст статті.

Після тексту статті – список літератури.

Приклад оформлення дивіться нижче.

Формат виступу: 15-ти хвилинна доповідь з обговоренням.

КОНТАКТНА ИНФОРМАЦІЯ


З усіх питань можна звертатися на електронну адресу організаційного комітету: LacanSeminars@gmail.com, а також по телефону +38 095 211 30 74 (Петров Валерій Євгенович).

Наше товариство у Контакті:
vk.com/lacan_seminars

Наша група на Facebook:
www.facebook.com/groups/lacan.seminars

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ І ДОКЛАДУ


П.І.Б. учасника 
Напрямок обговорення 
Тема докладу 
Місце навчання, спеціальність, курс (спеціальність магістратури/ аспірантури, рік навчання)/ наукова ступінь, звання, місце роботи, посада. 
Контактний телефон та е-mail 
Форма участі (заочна/очна) 

Утаєння, заміщення та метахо́ра як особливості капіталістичного виробництва простору у бренд-місті ХІХ ст.

Анотація:…

Ключові слова:…

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст [1; с. 73].


Список літератури:

1. Петров В. Ранний кинематограф социальное пространство и феномен «деполитизированного взгляда». Э. Виллермо и Д.У. Гриффит / В. Петров // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна № 1064. Серія «Філософія. Філософські перипетії». – Харків : 2013. – С. 70 – 76.
2. Маркс К. Капитал: критика политической экономии. Том первый. Сочинения / К. Маркс. – Изд. 2–е. – М. : Политиздат, 1960. – Т. 23. – 907 с.
3. Marx, K. Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. Buch I: Der Produktionsprozeß des Kapitals / K. Marx. – Berlin: Dietz Verlag. – Marx-Engels-Werke-Ausgabe, 1962. – Band 23. – S. 11-802.
4. Kotler, P. Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause [Electronic resource] / P. Kotler, N. Lee. New Jersey : John Wiley & Sons, 2005. – 320 c. Available from : http://www.google.com.ua/books?hl=ru&lr=&id=f6k9ycrf6b8C&oi
=fnd&pg=PA1984&ots=rYtCfgE_aj&sig=c3g0Td_
-oiHNR8mkfElrshiqkpg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false (20.04.15).
5. Foucault, M. Of other spaces / M. Foucault, J. Miskowiec // diacritics. – 1986. – Vol. 16. – №. 1. – P. 22-27.
6. Marsh, A. The Ultimate Vacation: Watching Other People Work, The History of Factory in the United States, 1890-1990: diss. … doctor of philosophy of history of science, medicine and technology / A. Marsh. – Baltimore, 2008. – 232 p.
7. Grenell J. Industrial Europe as seen by a yankee / J. Grenell // The labor world. – 1904. – 2 july. – P. 15.

Інформаційний лист (.pdf)

____________________________________________________________________________