Захист 25 березня 2016 р.

 Нові захисти

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д.64.051.06 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна від 16.12.2015 (протокол № 25) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук Титар Олени Володимирівни на тему: «Українські національно-культурні ідентичності Слобожанщини у контексті глобалізації: філософсько-антропологічний вимір», спеціальність 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. 

Офіційними опонентами призначено Загрійчука І.Д., Осипова А.О., Шаповала В.М.

Захист відбудеться 25.03.2016 о 15.15 за адресою: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 6, ауд.243.

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента
(
Загрійчука І.Д.)

Відгук опонента
(
Осипова А.О.)

Відгук опонента
(
Шаповала В.М.)

__________________________________________________________________________________________