Захисти 16 грудня 2016 р.

Рішенням спеціалізованої вченої ради К 64.051.22 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук Мовчан Уляни Ігорівни на тему «Розподілене правління в пострадянських напівпрезидентських системах», спеціальність 23.00.02 - політичні інститути та процеси. 

Офіційними опонентами призначені:

доктор політичних наук, професор Романюк Анатолій Семенович, Львівський національний університет імені Івана Франка, професор кафедри політології;

кандидат політичних наук, доцент Топалова Світлана Олександрівна, Харківський навчально-науковий інститут державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи", доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

Захист відбудеться 16.12.2016 о 12.00 за адресою:
 61022, м. Харків, майдан Свободи, 6, ауд. № 243.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

__________________________________________________________________________________________

Рішенням спеціалізованої вченої ради К 64.051.22 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук Кліпкової Ганни Олексіївни на тему «Дієспроможність державних інститутів: пострадянський аспект», спеціальність 23.00.02 - політичні інститути та процеси. . 

Офіційними опонентами призначені:

доктор політичних наук, професор Зеленько Галина Іванівна, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України, провідний науковий співробітник відділу теоретичних і прикладних проблем політології;

кандидат політичних наук Стогова Ольга Володимирівна, навчально-науковий іститут права Сумськогодержавного університету, доцент.


Захист відбудеться 16.12.2016 о 15.00 за адресою:
 61022, м. Харків, майдан Свободи, 6, ауд. № 243.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

__________________________________________________________________________________________