Захист 14 травня 2021 р.

* * *

Захист 29 грудня 2020 р.

* * *

Спеціалізована вчена рада Д 64.051.22

На підставі постанови МОН України від 04.03.2020 № 387 затверджено спеціалізовану вчену раду Д 64.051.21 у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата політичних наук за спеціальностями 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки» та 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» 

Голова ради:

1. Фісун Олександр Анатолійович, д.політ.н, професор, завідувач кафедри політології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, спеціальність 23.00.01.

Заступник голови:

2. Шаповаленко Марина Володимирівна, д.політ.н, доцент, професор кафедри політології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, спеціальність 23.00.02. 

Вчений секретар:

3. Целуйко Вячеслав Олександрович, к.політ.н, доцент кафедри політології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, спеціальність 23.00.02. 
Члени ради:

4. Андрєєва Ольга Миколаївна, д.політ.н, професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Т. Шевченка, Інститут міжнародних відносин, , спеціальність 23.00.01; 

5. Бушанський Валентин Вікторович, д.політ.н, доцент, головний науковий співробітник, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, спеціальність 23.00.01;

6. Голіков Олександр Сергійович, д.соц.н, доцент, доцент кафедри, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, спеціальність 23.00.01;

7. Грінченко Гелінада Геннадіївна, д.іст.н, доцент, професор кафедри, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність 23.00.01;

8. Мацієвський Юрій Володимирович, д.політ.н, професор, професор кафедри, Національний університет «Острозька академія»,спеціальність 23.00.02;

9. Панченко Тетяна Василівна, д.політ.н, доцент, професор кафедри, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність 23.00.02;

10. Петренко Дмитрій Володимирович, д.філос.н, доцент, завідувач кафедри теорії культури і філософії науки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, спеціальність 23.00.01;

11. Півнева Любов Миколаївна, д.політ.н, професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність 23.00.02;

12. Поліщук Ігор Олексійович, д.політ.н, професор, професор кафедри, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, спеціальність 23.00.02;

13. Романюк Олександр Іванович, д.політ.н, професор, професор кафедри, Харківська державна академія культури, спеціальність 23.00.02;

14. Рубанов Віктор Володимирович, д.політ.н, доцент, професор кафедри, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність 23.00.01;

15. Смола Лідія Євстахіївна, д.політ.н, професор, професор кафедри,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», спеціальність 23.00.01;

16. Хижняк Олександр Володимирович, д.соц.н, доцент, професор кафедри, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність 23.00.02;

17. Шамраєва Валентина Михайлівна, д.політ.н,доцент, професор кафедри, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність 23.00.02;

Термін повноважень ради: з 04.03.2020 р. по 31.12.2020 р.
__________________________________________________________________________________________