Нові захисти

Захисти 12 червня 2019 р.

Захист 30 травня 2018 р.

Захист 8 серпня 2017 р.

Захисти 12 травня 2017 р.

Захист 11 травня 2017 р.

__________________________________________________________________________________________

Спеціалізована вчена рада К 64.051.19

На підставі наказу МОН України № 1604 від 22.12.2016 р. «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 13 грудня 2016 року» затверджено спеціалізовану вчену раду К 64.051.19 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)» строком на три роки.

Голова ради:

1. Пасинок Валентина Григорівна, д.пед.н., професор, декан, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)».

Заступник голови:

2. Гончаренко Марія Степанівна, д.біол.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)».

Учений секретар:

3. Варенко Тетяна Костянтинівна, к.пед.н., доцент, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)».

Члени ради:

4. Бойчук Юрій Дмитрович, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)»;

5. Грибан Григорій Петрович, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)»;

6. Кабацька Олена Володимирівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)»;

7. Кряж Ірина Володимирівна, д.псих.н., доцент, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)»;

8. Куйдіна Тетяна Михайлівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)»;

9.
Куліш Сергій Миколайович, д.пед.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)»;

10.
Мулик Катерина Віталіївна, д.пед.н., доцент, завідувач кафедри, Харківська державна академія фізичної культури, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)»;

11.
Самойлова Наталія Василівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)»;

12.
Старосельська Юлія Іванівна, к.пед.н., доцент, старший викладач кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)»;

13.
Ткачов Сергій Іванович, д.пед.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, Харківська державна академія фізичної культури, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)»;

14.
Ушакова Наталя Ігорівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)»;

15.
Черноватий Леонід Миколайович, .пед.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)»;

Термін повноважень ради: з 22.12.2016 р. по 22.12.2019 р.

__________________________________________________________________________________________