Шкабура Ярослав Іванович

кандидат історичних наук, старший викладач


Народився 8 січня 1992 року у місті Харкові. У 2009 році закінчив СЗОШ №78 м. Харкова; у 2014 р. закінчив історичний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та отримав диплом магістра з відзнакою.

З 2015 по 2019 рр. – аспірант історичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна. В 2021 р. – захистив дисертацію з теми: «Франція в соціально-політичній та дипломатичній діяльності Х. Раковського (1891–1927 рр.)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук, науковий керівник доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії історичного факультетуХарківського національного університету імені В. Н. Каразіна М. Г. Станчев.

З вересня 2018 р. по теперішній час перебуває на посаді заступника директора Центра болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова при Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна.

З вересня 2021 р. працює на посаді старшого викладача кафедри українознавства філософського факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Наукові інтереси: історія України, історія Європи, актуальні проблеми сучасності, історія Харкова.

Основні наукові публікації:

1. Шкабура Я. І. Діяльність Християна Раковського у Франції в 1892–1914 рр. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: збірник наукових праць. 2016. Вип. 19. С. 56–64.

2. Шкабура Я. КрестюРаковський: анархіст-революціонер чи добропорядний громадянин (1891–1918 рр.)? (за матеріалами архіва французької поліції). Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Історичні науки : зб. наук. праць. 2019. № 1 (47). С. 67–75.

3. Шкабура Я. І. Роль Х. Раковського у встановленні та розвитку радянсько-французьких контактів у сфері науки і культури (1924–1927 рр.). Гілея: науковий вісник. 2019. Вип. 148, № 9, Ч. 1. С. 107–111.

4. Шкабура Я. «СлучаятРаковски»: стратегията на поведение на съветскияпълномощенпосланик в Париж (в края на август – средата на октомври 1927 г.). Списание на Българскатаакадемия на науките. 2019. № 5. С. 31–41.

5. Шкабура Я. І. Роль Християна Раковського у розробці політики СРСР щодо Франції (грудень 1923 – осінь 1924 рр.). Дриновський збірник. 2019. Т. 12. С. 108–114.

6. Шкабура Я. І. Х. Г. Раковський і радянсько-французькі економічні переговори (1926–1927 рр.). Гілея: науковий вісник. 2020. Вип. 153. № 2. С. 224–227.

Профілі у бібліографічних базах даних:

Orcid

Google Scholar

Контактна інформація: кафедра українознавства, філософський ф-т, м. Свободи, 6, ауд. 484, м. Харків, 61022

тел.: (057) 707-51-92

e-mail: ya.shkabura@karazin.ua