Куліш Сергій Миколайович

Кандидат історичних наук, доцент

Народився в с. Комісарово Велико-Бурлуцького району Харківської області. Після закінчення школи служив у прикордонних військах САПО. Після армії у 1977 році закінчив Харківський державний університет імені О.М.Горького.

З 1977 р. по 1995 р. служив в органах внутрішніх справ. Викладав історичні і економічні дисципліни, очолював кафедру соціально-економічних дисциплін в Харківському пожежно-технічному училищі МВС СРСР (Університет МНС).

У 1991 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Критичний аналіз викладання історичних дисциплін в середніх спеціальних навчальних закладах України в 70-80 рр.».

Після закінчення служби повернувся до університету, з 1995 року – доцент кафедри українознавства.

Викладає курси «Історія України», «Історія сучасного світу», спеціальні курси «Економічна історія», «Університетська освіта і Болонський процес».

Науковий напрям: історія традицій та інновацій в підготовці науково-педагогічних кадрів у Харківському університеті (1805-1917 рр.).

Основні наукові публікації:

1. Історія університетів і Болонський процес // Навчально-методичні матеріали для студентів заочної форми навчання. – Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна.– Харків, 2006. – 33 с.
2. Історія сучасного світу // Навчально-методичні рекомендації для студентів. – Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – 35 с.
3. Педагогічні умови успішної професійної діяльності викладача освітнього закладу // Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі. Міжнародна науково-практична конференція. Збірник наукових праць. – Полтава, 2010. – С.128-129.
4. Участь Харківської професури в створенні проекту університетського статуту ХІХ століття: спроба актуалізації історичного досвіду. – Полтава, 2010. – 10 с.
5. Педагогічна освіта в Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – 211 с.
6. З історії «кадрового питання»: професорсько-викладацький склад Харківського університету др. пол. ХІХ ст. – Ялта, 2011. – 12 с.