Грінченко Гелінада Геннадіївна

Доктор історичних наук, професор кафедри 

Народилася у м. Харків у родині військовослужбовця.

Після закінчення 1988 р. із золотою медаллю Харківської загальноосвітньої школи з поглибленим вивченням англійської мови №29 вступила на історичний факультет Харківського державного університету, де навчалася до 1993 р. та отримала вищу освіту за фахом історик, викладач суспільно-політичних дисциплін (диплом з відзнакою).

Із 1995 р. була пошукачем, з 1998 р. – аспірантом кафедри нової та новітньої історії Харківського державного університету. Аспірантуру закінчила достроково та 16 березня 2001 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

З 2001 р. працює в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна: до 2003 р. була викладачем кафедри історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету, з 2003 р. – доцент, з 2011 р. – професор кафедри українознавства філософського факультету.

29 квітня 2011 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук на тему «Українські остарбайтери в системі примусової праці Третього райху: проблеми історичної пам’яті».
Викладає курси: «Всесвітня історія», «Історична антропологія», «Історична пам’ять у соціокультурному контексті», «Усна історія», «Антропологія повсякдення», «Методика наукового дослідження». 
Наукові напрями – усна історія, memory studies, історична антропологія, історія повсякдення, історія Другої світової війни. 

Автор понад 120 наукових робіт.

Із 2006 р. очолює Українську асоціацію усної історії
http://oralhistory.com.ua/

З вересня 2014 р. – головний редактор журналу «Україна Модерна»
http://uamoderna.com/redakcia

Стипендіатка Вільного університету м. Берлін (1998), Українсько-австрійського бюро кооперації (1999), Центральноєвропейського університету в Будапешті (2000), Американської ради наукових товариств (2003, 2010), Фонду Герди Хенкель (2004, 2012), Канадського інституту українських студій (2004, 2006), Центру CASE (2009, 2010) та інших.

Викладала на літніх школах Європейського університету в Санкт-Петербурзі та Національному університеті «Києво-Могилянська академія». У 2015-16 рр. – запрошений професор Рурського університету (м. Бохум, Німеччина). 
Брала участь у міжнародних наукових конференціях та семінарах у Великобританії, Італії, Литві, Нідерландах, Мексиці, Португалії, Польщі, Росії, США, ФРН, Чехії та інших країнах. 

Підготувала 4 кандидатів наук.

Основні наукові публікації:

Монографії:

1. Усна історія примусу до праці: метод, контексти, тексти. — Х. : «НТМТ», 2012. — 304 с.

2. Між визволенням і визнанням: примусова праця в нацистській Німеччині в політиці пам’яті СРСР і ФРН часів «холодної війни» – Х. : НТМТ, 2010. – 336 с.

Редакція збірників наукових статей:

1. Traitors, Collaborators, and Deserters in Contemporary European Politics of Memory: Formulas of Betrayal, ed. by G. Grinchenko and E. Narvselius (Palgrave Macmillan Memory Studies, 2018), 422 pp.

2. Reclaiming the Personal: Oral History in Post-Socialist Europe, ed. N. Khanenko-Friesen and G. Grinchenko (University of Toronto Press, Scholarly Publishing Division, 2015), 344 pp.

3. Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні : Гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства : Зб. наук. статей / за наук. ред. Гелінади Грінченко, Катерини Кобченко, Оксани Кісь. – Київ: ТОВ "Арт-книга", 2015. – 336 с.

4. У пошуках власного голосу: Усна історія як теорія, метод та джерело. Зб. наук. ст. / За ред. Г. Г. Грінченко, Н. Ханенко-Фрізен. – Харків: ПП «ТОРГСІН ПЛЮС», 2010. – 248 с.

Упорядковані та відредаговані збірники наукових статей, документів і матеріалів:

1. Невигадане: Усні історії остарбайтерів / Автор-упоряд., ред., вступ. ст. Г. Г. Грінченко. – Х.: Видавничій Дім „Райдер”, 2004. – 236 с.

2. Спогади-терни: Про моє життя німецьке…: спогади про перебування на примусових роботах у нацистській Німеччині / голов. ред., вступ. ст. Г. Г. Грінченко; упоряд., коментар І. Є. Реброва. — Х. : Право, 2008. — 448 с.

3. “Прошу вас мене не забувати”: усні історії українських остарбайтерів / Г. Грінченко (гол. ред.), І. Ястреб, О. Стасюк [та ін.]. — Х. : Право, 2009. — 208 с.

4. «Розрішить передати мені гарячий скучний привіт з нового й далекого краю Германії» : листування Уляни Камянської / гол. ред. Г. Грінченко; упоряд. Р. Казанков, І. Скрипка. Харків : Майдан, 2014. – 88 с.

Статті (вибрані):

1. [co-authored with Eleonora Narvselius,] “Introduction: “Formulas of Betrayal” – Traitors, Collaborators and Deserters in Contemporary European Politics of Memory,” in Traitors, Collaborators, and Deserters in Contemporary European Politics of Memory: Formulas of Betrayal, ed. by G. Grinchenko and E. Narvselius (Palgrave Macmillan Memory Studies, 2018), 1-27.

2. [co-authored with Eleonora Narvselius,] “Silken Braids Under the German Boot: Creating Images of Female Soviet Ostarbeiters as Betrayers and Betrayed,” in Traitors, Collaborators, and Deserters in Contemporary European Politics of Memory: Formulas of Betrayal, ed. by G. Grinchenko and E. Narvselius (Palgrave Macmillan Memory Studies, 2018), 311-336.

3. “Ostarbeiters of the Third Reich in Ukrainian and European Public Discourses: Restitution, Recognition, Commemoration,” in War and Memory in Russia, Ukraine and Belarus, ed. by Julie Fedor, Markku Kangaspuro, Jussi Lassila, Tatiana Zhurzhenko (Palgrave Macmillan Memory Studies, 2017), 281-304.

4. Babyn Yar as Oral History // Babyn Yar: History and Memory / Edited by Vladyslav Hrynevych and Paul Robert Magocsi. – К.: DUKH I LITERA, 2016. – p. 179-203.

5. ‘And now imagine her or him as a slave, a pitiful slave with no rights’: child forced labourers in the culture of remembrance of the USSR and post-Soviet Ukraine // European Review of History: Revue européenne d'histoire. – Vol. 22, issue 2. – 2015. – p. 389-410.

6. Forced Labour in Nazi Germany in the Interviews of Former Child Ostarbeiters // Reclaiming the Personal: Oral History in Post-Socialist Europe / ed. N. Khanenko-Friesen and G. Grinchenko. – University of Toronto Press: Scholarly Publishing Division, 2015. – P. 176–204.

7. Oral History in der Ukraine. Institutionalisierung, Forschungsthematik, akademische Anerkennung // BIOS: Zeitschrift für Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen. – Heft 2/2013 (26. Jahrgang). – S. 258-269.

8. Historia mówiona na Ukrainie: osobliwości, priorytety i perspektywy // Pojednanie Przez trudną Pamięć. Wołyń 1943 / Pomysł, wybór, redakcja Aleksandra Zińczuk: Stowarzyszenie „Panorama Kultur”, 2013. – S. 73-76. 

9. Ukrainische Zwangsarbeiter im Dritten Reich: Besonderheiten der Erinnerung und die (Re-)Konstruktion des historischen Gedächtnisses in der sowjetischen und postsowjetischen Ukraine // Zwangsarbeit in Hitlers Europa. Besatzung, Arbeit, Folgen / Hg. D.Pohl, T.Sebta. — Berlin: Metropol Verlag, 2013. — S. 371-402.

10. (Re)constructing suffering: “Fascist captivity” in Soviet commemorative Culturе // Cuadernos de Historia Contemporanea (Madrid). — № 35. — 2013. — Р. 243-261.

11. Historia mówiona na Ukrainie: ludzie, tematy, fakty // Wrocławski Rocznik Historii Mówionej. — № 3. — 2013. — P. 73–92.

12. Specificităţile autoprezentării în istoriile orale ale ostarbeiterilor ucraineni // Al Doilea Război Mondial: memorie și istorie în Estul și Vestul Europei / Diana Dumitru, Igor Cașu, Andrei Cușco [et al.]. – Ch. : Cartier, 2012 (Tipogr. „Bons Offices”). – P. 170-190.

13. The Ostarbeiter of Nazi Germany in Soviet and Post-Soviet Ukrainian Historical Memory // Canadian Slavonic Papers. – Vol. 54, nos. 3–4 (September–December) 2012. – P. 401-426.

14. Oral Histories of Former Ukrainian Ostarbeiter: Preliminary Results of Analysis // Hitler’s Slaves: Life Stories of Forced Labourers in Nazi-Occupied Europe / Ed. by Alexander von Plato, Almut Leh und Christoph Thonfeld. – Berghahn Books, 2010. – P. 250-261.

15. Zwangsarbeit im nationalsozialistischen Deutschland im Kontext des lebensgeschichtlichen Interviews einer ehemaligen ukrainischen Ostarbeiterin // Julia Obertreis/Anke Stephan (Hg.): Erinnerungen nach der Wende: Oral History und (post)sozialistische Gesellschaften / Remembering After the Fall of Communism: Oral History and (Post-)Socialist Societies. – Essen: Klartext Verlag, 2009. – pp.133-150.

16. Oral History in Ukraine // Oral History Association of Australia Journal. – No. 30. – 2008: 'Old Stories, New Ways (2) – Р.70-74.

17. Ehemalige „Ostarbeiter“ berichten. Erste Auswertungen eines Oral-History-Projektes aus der der Ostukraine // Hitlers Sklaven: Lebensgeschichtliche Analysen zur Zwangsarbeit im internationalen Vergleich / Herausgegeben von Alexander von Plato, Almut Leh und Christoph Thonfeld unter Mitarbeit von Elena Danchenko, Joachim Riegel und Henriette Schlesinger. – Wien-Köln-Weimar: Böhlau Verlag, 2008. – S. 230-240.

18. Ostarbeiters del Tercer Reich: recordar y olvidar como estrategias de supervivencia // Historia, Antropología y Fuentes Orales. – № 35 “Utopía y Contrautopía”. – 2006. – P. 123-137.

Телефон: (057)707-51-92 (кафедра українознавства)

Адреса: філософський ф-т, пл. Свободи, 6, м. Харків, 61022

E-mail: g.grinchenko@karazin.ua