Грінченко Гелінада Геннадіївна

Доктор історичних наук, професор кафедри 

Народилася у м. Харків у родині військовослужбовця.

Після закінчення 1988 р. із золотою медаллю Харківської загальноосвітньої школи з поглибленим вивченням англійської мови №29 вступила на історичний факультет Харківського державного університету, де навчалася до 1993 р. та отримала вищу освіту за фахом історик, викладач суспільно-політичних дисциплін (диплом з відзнакою).

Із 1995 р. була пошукачем, з 1998 р. – аспірантом кафедри нової та новітньої історії Харківського державного університету. Аспірантуру закінчила достроково та 16 березня 2001 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

З 2001 р. працює в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна: до 2003 р. була викладачем кафедри історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету, з 2003 р. – доцент кафедри українознавства філософського факультету.

29 квітня 2011 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук на тему «Українські остарбайтери в системі примусової праці Третього райху: проблеми історичної пам’яті».

Викладає курси: «Всесвітня історія», «Історична антропологія», «Історична пам’ять у соціокультурному контексті», «Усна історія», «Антропологія повсякдення», «Методика наукового дослідження». 

Наукові напрями – усна історія, memory studies, історична антропологія, історія повсякдення, історія Другої світової війни. 

Автор понад 90 наукових робіт.

Із 2006 р. очолює Українську асоціацію усної історії.

Стипендіатка Вільного університету м. Берлін (1998), Українсько-австрійського бюро кооперації (1999), Центральноєвропейського університету в Будапешті (2000), Американської ради наукових товариств (2003, 2010), Фонду Герди Хенкель (2004, 2012), Канадського інституту українських студій (2004, 2006), Центру CASE (2009, 2010).

У 2007-2012 рр. – заступник головного редактора часопису «Схід-Захід: історико-культурологічний збірник».

З 2012 р. – віце-президент Міжнародної Асоціації Гуманітаріїв (МАГ).

З вересня 2013 р. – науковий редактор сайту журналу «Україна Модерна».

Викладала на літніх школах Європейського університету в Санкт-Петербурзі та Національному університеті «Києво-Могилянська академія».

Брала участь у міжнародних наукових конференціях та семінарах у Великобританії, Італії, Литві, Нідерландах, Мексиці, Португалії, Польщі, Росії, США, ФРН, Чехії та інших країнах. 

Підготувала 2 кандидатів наук. 

Основні наукові публікації:

Монографії:

1. Усна історія примусу до праці: метод, контексти, тексти. — Х. : «НТМТ», 2012. — 304 с.

2. Між визволенням і визнанням: примусова праця в нацистській Німеччині в політиці пам’яті СРСР і ФРН часів «холодної війни» – Х. : НТМТ, 2010. – 336 с.

Упорядковані та відредаговані збірники наукових статей, документів і матеріалів:

1. Схід-Захід : іст.-культ. зб. Вип. 16–17. Нео-анти-колоніалізм vs нео-імперіалізм: релевантність постколоніального дискурсу на пострадянському просторі / за ред. Г. Грінченко, Т. Дзядевич ; Східний інститут українознавства ім. Ковальських та ін. — Х. : «НТМТ», 2013. — 551 с.

2. Схід – Захід: Іст.-культ. зб. Вип. 15: Спец. вид.: Проблеми історичної урбаністики / За ред. В. Кравченка, Г. Грінченко. — Харків : ТОВ «НТМТ», 2011. — 348 с.

3. У пошуках власного голосу: Усна історія як теорія, метод та джерело. Зб. наук. ст. / За ред. Г. Г. Грінченко, Н. Ханенко-Фрізен. – Харків: ПП «ТОРГСІН ПЛЮС», 2010. – 248 с.

4. “Прошу вас мене не забувати”: усні історії українських остарбайтерів / Г. Грінченко (гол. ред.), І. Ястреб, О. Стасюк [та ін.]. — Х. : Право, 2009. — 208 с.

5. Спогади-терни: Про моє життя німецьке…: спогади про перебування на примусових роботах у нацистській Німеччині / голов. ред., вступ. ст. Г. Г. Грінченко; упоряд., коментар І. Є. Реброва. — Х. : Право, 2008. — 448 с.

6. Схід – Захід: Іст.-культ. зб. Вип. 11-12: Спец. вид.: Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень / За ред. В. Кравченка, Г. Грінченко. – Харків: ТОВ «НТМТ», 2008. – 432 с.

7. Невигадане: Усні історії остарбайтерів / Автор-упоряд., ред., вступ. ст. Г. Г. Грінченко. – Х.: Видавничій Дім „Райдер”, 2004. – 236 с.

Навчально-методичні праці:

8. Усна історія: Методичні рекомендації з аналізу наративних інтерв’ю: Для студентів і аспірантів. – Х.: Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, 2008. – 32с.

9. Усна історія: Методичні рекомендації з організації дослідження: Для студентів і аспірантів. – Х.: Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, 2007. – 28с.

10. Матеріали до теми: «Західна Європа. 1945 – 2003 рр.». / С. Ю. Страшнюк, Г. Г. Грінченко: – Х.: Вид. група «Основа», 2004 – 128 с. 

Статті (вибрані):

11. Specificităţile autoprezentării în istoriile orale ale ostarbeiterilor ucraineni // Al Doilea Război Mondial: memorie și istorie în Estul și Vestul Europei / Diana Dumitru, Igor Cașu, Andrei Cușco [et al.]. – Ch. : Cartier, 2012 (Tipogr. „Bons Offices”). – P. 170-190.

12. The Ostarbeiter of Nazi Germany in Soviet and Post-Soviet Ukrainian Historical Memory // Canadian Slavonic Papers. – Vol. 54, nos. 3–4 (September–December) 2012. – P. 401-426.

13. Das kulturelle Gedächtnis в сучасних дослідженнях пам’яті // Ассман А. Простори спогаду: Форми та трансформації культурної пам’яті. – К.: Ніка-Центр, 2012. – С.9-17.

14. Oral Histories of Former Ukrainian Ostarbeiter: Preliminary Results of Analysis // Hitler’s Slaves: Life Stories of Forced Labourers in Nazi-Occupied Europe / Ed. by Alexander von Plato, Almut Leh und Christoph Thonfeld. – Berghahn Books, 2010. – P. 250-261.

15. Принудительный труд в нацистской Германии в устных историях бывших детей-остарбайтеров // Вторая мировая война в детских «рамках памяти»: сборник статей / под ред. А.Ю. Рожкова. – Краснодар: Традиция, 2010. – С. 103-146.

16. Zwangsarbeit im nationalsozialistischen Deutschland im Kontext des lebensgeschichtlichen Interviews einer ehemaligen ukrainischen Ostarbeiterin // Julia Obertreis/Anke Stephan (Hg.): Erinnerungen nach der Wende: Oral History und (post)sozialistische Gesellschaften / Remembering After the Fall of Communism: Oral History and (Post-)Socialist Societies. – Essen: Klartext Verlag, 2009. – pp.133-150.

17. Oral History in Ukraine // Oral History Association of Australia Journal. – No. 30. – 2008: 'Old Stories, New Ways (2) – Р.70-74.

18. Ehemalige „Ostarbeiter“ berichten. Erste Auswertungen eines Oral-History-Projektes aus der der Ostukraine // Hitlers Sklaven: Lebensgeschichtliche Analysen zur Zwangsarbeit im internationalen Vergleich / Herausgegeben von Alexander von Plato, Almut Leh und Christoph Thonfeld unter Mitarbeit von Elena Danchenko, Joachim Riegel und Henriette Schlesinger. – Wien-Köln-Weimar: Böhlau Verlag, 2008. – S. 230-240.

19. Ostarbeiters del Tercer Reich: recordar y olvidar como estrategias de supervivencia // Historia, Antropología y Fuentes Orales. – № 35 “Utopía y Contrautopía”. – 2006. – P. 123-137.

20. «Устные истории» и проблемы их интерпретации (на примере устных интервью с бывшими остарбайтерами Харьковской области) // Век памяти, память века: Опыт обращения с прошлым в ХХ столетии: Сб. статей. – Челябинск: Изд-во «Каменный пояс», 2004. – С. 215-227.

Телефон: (057)707-51-92 (кафедра українознавства)

Адреса: філософський ф-т, пл. Свободи, 6, м. Харків, 61022

E-mail: gelinada@ukr.net