Попова Наталія Валеріївна

кандидат філософських наук, доцент

Закінчила філологічний факультет Харківського державного університету (1995). Аспірантуру (2000) кафедри теоретичної і практичної філософії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Кандидатську дисертацію присвячену дослідженню традиційних і сучасних практик інтерпретації і розуміння у філософській герменевтиці: «ГЕРМЕНЕВТИЧНІ ПРАКТИКИ І ПРОБЛЕМА ЇХ ФІЛОСОФСЬКОГО ОСМИСЛЕННЯ» захистила у 2001 році по спеціальності 09.00.04 – «філософська антропологія, філософія культури». 

Доцент кафедри теоретичної і практичної філософії Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Основні лекційні курси: 
риторика – для студентів спеціальності «філософія», «культурологія», «іноземні мови» та «психологія»;
філософія – для студентів факультету МЄВ і ТБ;
релігієзнавство – для студентів факультету МЄВ і ТБ

Наукові інтереси: риторика, герменевтика, історія релігій.

Вибрані публікації:
1. Герменевтика. От универсальной теории к прагматическому обоснованию. // Філософські перипетії. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна № 474/2000 . – С. 247-253.
2. Герменевтика как практическая философия.// Філософські перипетії. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна № 486/2000. – С. 81-87.
3. От «герменевтики фактичности» – к «герменевтике жизни» (философское осмысление герменевтических практик). // Філософські перипетії. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна № 509/2001.– С. 98-100.
4. «Герменевтика фактичности»: понимание как экзистенциальная проблема. // Філософські перипетії. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна № 531/2001. – С. 172-174.
5. Фактичность. // Філософські перипетії. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна № 561/2002. – С. 108-110.
6. “Методичні рекомендації до підготовки, виконання, оформлення та захисту магістерської дипломної роботи зі спеціальності “Філософія” (1,2 печатного листа) Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна 2005.
7. Артеменко А.П., Артеменко Я.І., Попова Н.В. Риторичні стратегеми в дискурсі ідентичності. Філософські перипетії. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна № 984/2012. – С. 109-117. 
8. Риторика Навчально-методичний посібник (2,28 др.арк.) Харків: ХНУ имени В. Н. Каразина 2013 р. 44 стор.
9. Попова Н.В., Артеменко Я.И. Риторические стратегемы и конструирование реальности http://journals.tsu.ru/philosophy/&journal_page=archive&id=1081&article_id=11288 Вестн. Томского гос. ун-та. Философия. Социология. Политология. 2014. № 2 (26) – с.49-56
10. Риторика (дистанционный курс) http://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=709 
11. Философия (дистанционный курс) http://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=787 
12. Религиоведение (дистанционный курс) http://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=788 
13. Попова Н.В., Артеменко Я.И. Риторика и конструирование реальности Риторика : теоретичні та практичні аспекти комунікації : монографія / ред – Р 64 кол.: проф. В.М.Вандишев, проф. ЯЗ.Лиханський, проф. О.С.Переломова; відп. ред. проф. В.М.Вандишев. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – с. 62-66.
14. Popova N.V., Perchyk A. V. STRATAGÈMES RHÉTORIQUES Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. – № 1116. Серія «Філософія. Філософські перипетії». – 2014. – с. 51-55. 

Посилання на бібліографічні профілі:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=2BvCVi0AAAAJ&hl=ru 

Контактна інформація:
 тел: +38(057)707-52-71 адреса: пл. Свободи 6, к. 293, м. Харків, 61077

E-mail: popova4.1805@gmail.com