Левчук Віктор Георгійович

кандидат філософських наук, доцент

Закінчив Харківський державний університет, 1973 р., спеціальність - політична економія,аспірантуру (1976р.), кафедри філософії Харківського державного університету імені О.М. Горького. Працював: старшим викладачем кафедри філософії ХДУ імені О.М. Горького, завідуючим кафедрою філософії Харківського медичного інституту, завідуючим кафедрою, професором Східноукраїнської філії Міжнародного Соломонова Університету, 1-м заступником директора Харківського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, начальником відділу у справах релігій, Харківської обласної державної адміністрації, членом колегії Державного комітету України у справах релігій (Постанова Кабінету Міністрів України від 20.09.2000 р.), член колегії Державного департаменту у справах релігій Міністерства юстиції України. 

З 2011 року доцент кафедри теоретичної і практичної філософії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, директор Центру електронного навчання, з січня 2015 року директор інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання ХНУ імені В.Н.Каразіна.

Викладає курси: Філософія, Філософія та методологія наукового пізнання, Технології дистанційного навчання у вищому навчальному закладі.

Наукові інтереси: Філософія наукового пізнання, економічна свідомість, технології e-lerning у навчальному процесі.

Основні наукові публікації:
1. Соціально-філософські та етичні проблеми медицини. Навчальний посібник. Харків.2010. За загальною редакцією А.П.Алексеєнко, В.М.Лісового. Рекомендовано міністерством освіти і науки України як навчальний посібник (Лист МОНУ №1/11-197 від 22.01.2010, С. 8-39. 
2.Философия экономической науки в дискурсе философии науки. Социальнаяфилософия. Научный журнал.№3 , 2010. Харьков -2010, С. 188-194. 
3.Духовність як елемент цілісності економічної свідомості. Вісник. Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія:Філософія, філософія права, політологія, соціологія. №6/2011р. Харків.
4. Електронне навчання в університеті, основні тренди 2016 року. Збірникнауково-методичнихпраць. Х.: ХНУ іменіВ.Н.Каразіна, 2016р. 
5.Развитие дистанционного обучения в ХНУ имени В.Н.Каразинав контексте Положения о дистанционном обучении Министерства образования и науки Украины, Проблеми сучасної освіти : збірник науково-методичних праць.-Вип.5 Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2014р. 

Контактна інформація: 
тел: +38(057)707-52-71 
адреса: пл. Свободи 6, м. Харків, 61077

e-mail: victor.levchuk@karazin.ua