Храброва Ольга Вікторівна

кандидат філософських наук, доцент

Закінчила історичний факультет Харківського державного університету (1999). У 1999-2013 рр. працювала старшим викладачем, доцентом кафедри гуманітарних дисциплін Харківської медичної академії післядипломної освіти. Викладала курси з філософії для аспірантів, етики та деонтології, медичної психології для лікарів-інтернів, педагогіки та психології, теорії і методики післядипломної освіти для викладачів. З 2014 р. – доцент кафедри теоретичної і практичної філософії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 

У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію «Культурно-історична обумовленість феномену власності» (спеціальність 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури, науковий керівник проф. В.В. Шкода). У 2012 р. затверджена тема докторської дисертації «Антропологія їжі: культурні коди та соціально-історичні трансформації». Має понад 30 наукових і навчально-методичних праць.

Викладає курси: Філософія.

Наукові інтереси: філософія культури, філософська антропологія, антропологія їжі.

Основні наукові публікації:

1. Идеология еды: консервация и деконструкция // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – № 877. – Серія: філософія. Філософські перепетії. – Вип. 41. – 2009. – С. 282-286.
2. Проекции Просвещения: диететика И. Канта и гастрософия Ш. Фурье (у співавторстві з О.М. Перепелицею) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – № 917. – Серія: філософія. Філософські перепетії. – Вип. 42. – 2010. – С. 30-37.
3. «Назад к природе»: утопии натуралистического бытия // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – № 952. – Серія: філософія. Філософські перепетії. – Вип. 43. – 2011. – С. 60-66.
4. Homo Diaeticus (у співавторстві з О. М. Перепелицею) // Практична філософія. – 2011. – № 2 (40). – С. 13–18.
5. Фаст-фуд коммуникации // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – Т. 23 (62). – № 4. – 2010. – С. 229-234.
6. Суждения вкуса: от идеологии к гастрософии // Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія: Філософія. Філософські перипетії. – 2014. – Вип. 51. – С. 52-58.
7. Гомофобія як симптом незавершеності проекту просвітництва (у співавторстві з О.М. Перепелицею) // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії». – 2015. – Вип. 52. – С. 23–28.
8. Philosophie macht frei:философская стратегия образования. // Філософія, філософування і філософська освіта: сучасні виклики та перспективи: Матеріали ХХIІІ Харківських міжнародних Сковородинівських читань. – Сковородинівка – Харків : Майдан, 2016. – С. 211-216.

Посилання на бібліографічні профілі:

Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=XP3bzpEAAAAJ&hl=ru 

ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Olga_Khrabrova

Контактна інформація: 
тел: +38(057)707-52-71 
адреса: пл. Свободи 6, к. 293, м. Харків, 61077

e-mail: o.khrabrova@karazin.ua