Савчук Олександр Олегович

кандидат філософських наук, доцент 

У 2006 роцs закінчив Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» з червоним дипломом магістра за спеціальністю інженер-конструктор. 2007 року вступив до аспірантури Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна на кафедру теорії культури і філософії науки філософського факультету. 2010 року захистив кандидатську дисертацію „Українське традиційне співоцтво як світоглядна система (на матеріалі кобзарсько-лірницької традиції Слобідської України)” за спеціальністю 09.00.12 – українознавство та здобув науковий ступінь кандидата філософських наук.

Автор 20 друкованих праць, присвячених українській традиційній культурі та упорядник 7 наукових видань. 
Від 2009 року викладач, старший викладач, доцент кафедри теорії культури і філософії науки. У 2010–2011 роках – заступник директора з наукової роботи Національного літературно-меморіального музею Г. С. Сковороди. Співзасновник громадської організації „Харківський кобзарський цех”. Лауреат творчої премії ім. П. Іванова у галузі етнології та фольклористики Харківського міськвиконкому (2010 р.). 

Учасник етнографічних експедицій, організованих Всеукраїнською асоціацією молодих дослідників фольклору та Етнографічним музеєм „Слобожанські скарби” імені Гната Хоткевича НТУ „ХПІ” (2003, 2008, 2009 рр.). 

Викладає курси: Історія української культури, Філософія, Історія світової культури, Етнопсихологічні константи українців.

Наукові інтереси: історія української культури, когнітивна антропологія, історія українського мистецтвознавства поч. ХХ ст.

Основні наукові публікації:
1) Савчук О. О. Видозміни в традиційному співоцтві Слобожанщини ХХ ст. / О. О. Савчук // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2007. – № 764-1. – С. 189–194. – Сер.: Теорія культури і філософія науки.
2) Савчук О. О. Історико-філософські аспекти формування співоцьких корпорацій Слобідської України / О. О. Савчук // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2008. – № 813 : Post office : Образи часу – образи світу. – С. 58–67. – Сер.: Теорія культури і філософія науки.
3) Савчук О. О. Деякі аспекти формування світогляду традиційних співців Слобідської України / О. О. Савчук // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. – 2009. – № 9 : Філософія. – С. 37–44.
4) Савчук О. О. Структура світогляду традиційних співців Слобідської України. Когнітивний аспект / О. О. Савчук // Філософія науки : традиції та інновації : науковий журнал Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. – 2009. – № 1. – С. 212–219.
5) Савчук О. О. Світоглядна система парарелігійних співців Слобідської України: до постановки питання / О. О. Савчку // Гілея : науковий вісник. – 2010. – № 31. – С. 284–289.
6) Савчук О. О. Традиційний кобзарський світогляд у світлі філософської системи Григорія Сковороди / О. О. Савчук // Переяславські Сковородинівські студії: збірник наукових праць. – 2011. – Випуск 1. – С. 219–224.

Посилання на бібліографічні профілі:

Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=wAdD6g8AAAAJ&hl=uk

ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Oleksandr_Savchook

ORCID:
http://orcid.org/0000-0003-4703-4956

Контактна інформація: 
o.o.savchook@karazin.ua