Жеребкіна Ірина Анатоліївна

Доктор філософських наук, професор.

1983 року закінчила з відзнакою філософський факультет Ростовського державного університету. В 1989 році захистила кандидатську дисертацію «Багатовимірність «я» як феномен некласичної раціональності» у Харківському державному університеті ім. О.М.Горького. В 1991-1996 роках – стажерка лабораторії посткласичних досліджень Інституту філософії РАН (завідуючий В.А.Подорога). В 2002 р. захистила докторську дисертацію «Постмодернізм, психоаналіз і гендерна теорія: розвиток концепції суб’єкта». З 1991 р. – доцент, а з 2003 р. – професор кафедри теорії культури та філософії науки Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. З 1994 р. директор Харківського центру гендерних досліджень, а з 1996 р. – завідуюча лабораторією гендерних досліджень кафедри теорії культури та філософії науки. Головний редактор журналу «Гендерные исследования» (з 1998 р.).

Запрошений дослідник та лектор Корнелського університету (США), Університету Торонто (Канада), Центрально-Європейського університету (Угорщина), Університету штату Айова (США), Європейського Гуманітарного Університету (Білорусь/Литва), Казахського національного університету ім. Аль Фарабі, та ін. 

Викладає курси: Основи загальної теорії культури, Вступ до гендерних досліджень, Філософія фемінізму

Наукові інтереси: аналітична антропологія, сучасна філософія, філософія фемінізму. 

Основні наукові публікації.
Індивідуальні монографії 
Ирина Жеребкина. Это сладкое слово…, или Гендерные 60-е. – СПб: Алетейя, 2012. – 406 с. 
Ирина Жеребкина. Субъективность и гендер: гендерные теории субъекта в современной философской антропологии. – СПб: Алетейя, 2007. – 307 с. 
Ирина Жеребкина. Феминистская интервенция в сталинизм, или Сталина не существует. – СПб: Алетейя, 2006. – 222 с.
Ирина Жеребкина. Гендерные 90-е, или Фаллоса не существует. – СПб: Алетейя, 2003. – 252 с.
Ирина Жеребкина. Женское политическое бессознательное . – СПб: Алетейя, 1996, 2002. – 223 с. 
Ирина Жеребкина. Страсть: женское тело и женская сексуальность в России. – СПб: Алетейя, 2001. – 335 с.
Ирина Жеребкина. «Прочти мое желание...»: постмодернизм, психоанализ, феминизм. – М: Идея-Пресс, 2000. – 251 с.

Вибрані статі
И.А. Жеребкина. Как мыслить советское иначе // Политика мысли: мастерская Валерия Подороги в оценке учеников и коллег / отв. ред. В.П. Макаренко. – Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2016. – С. 207 – 222. 
Ирина Жеребкина. Трещина нации // Синий диван. Философско-теоретический журнал / под ред. Е. Петровской. – Вып. 19. – М.: «Три квадрата», 2014. – С. 7 – 28.
Ирина Жеребкина. Философия феминизма // Современная западная философия: энциклопедический словарь / под ред. О. Хёффе, В. Малахова, В. Филатова. – М.: Культурная революция, с. 106-109. 
Irina A. Zherebkina. The Split of the Nation. Russian Studies in Philosophy, vol. 54, 2016. – p. 185-201. Routledge Taylor&Francis Group
Irina Zherebkina. Murderous/murdering non-conformism (Anna Alchuk and the political regimes in Russia) // Mapping Experience: Transformation, Gender and Generation in East European Women's Writing / Edited by Marja Ritkonen, Kirsi Kurkijarvi, Urszula Chowaniec, Ursula Phillips. - Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2010. – p. 192-213. 


Посилання на бібліографічні профілі: 

Google Scholar

Research Gate
https://www.researchgate.net/profile/Irina_Zherebkina  

Контактна інформація
e-mail: i.a.zherebkina@karazin.ua