Філоненко Олександр Семенович

доктор філософських наук, доцент

Закінчив фізико - технічний факультет ХДУ у 1993 році. Закінчив аспірантуру кафедри теорії культури і філософії науки ХНУ імені В.Н. Каразіна (1996 р.). Викладач кафедри теорії культури і філософії науки філософського факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна - з 1995 року. Доцент - з 2004 р. Керівник філософсько – богословського семінару філософського факультету «Койнонія». Під його науковим керівництвом успішно захищено 5 кандидатських дисертацій з філософських наук.


У 1998 р. – дослідницький проект Британскої Академії «Russian Orthodox Church in Contemporary Britain», університет Лідс (LUCRECESS, Leeds University). У 2000 р. – проект Prospekt-2002 Інституту Східно – християнських досліджень Католицького університету Наймегену, Нідерланди (Institute of Eastern-Christian Studies, Nijmegen Catholic University, The Netherlands). У 2000 р. - премія Фонду Темплтона за курс лекцій "Наука та теологія" (The Science and Religion Course Program of Center for Theology and the Natural Sciences (CTNS, USA)), який був розроблений у Біблійно – богословському інституті св.. апостола Андрія (ББІ, Москва). У 2000 – 2003 р. - запрошений викладач Біблійно – богословського інституту св. апостола Андрія (ББІ, Москва). У 2004 р. – запрошений дослідник богословського факультету Кембриджського університету (Faculty of Divinity, University of Cambridge, Cambridge, UK). З 2002 р. – запрошений викладач Інституту релігійних наук св. Фоми Аквинського (Київ). З 2004 р. – викладач Київського Літнього Богословського Інституту.

З 2014 р. – академік Амвросіанської Академії, Мілан (Academia Ambrosiana, Milano).

Член редакційної колегії «
SENTENTIAE». 

Кандидат філософських наук з 1996 року (09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури), дисертація присвячена культурологічним методологіям досліджень з філософії науки.
 
Доктор філософських наук з 2018 року (09.00.14 -  богослов’я), дисертація присвячена критичному аналізу євхаристичної антропології.


Основні курси – «Філософія середніх віків», «Філософія», «Культура Візантії і Європейського Відродження»,  «Голістична філософія науки», «Антропологія літератури», «Біблеїстика».

Сфера наукових інтересів – філософська та богословська антропологія, філософія та теологія культури, філософія науки, філософія літератури, фундаментальна теологія, філософія та теологія спілкування, культурологія, діалог теології та науки, феноменологія релігії.

 

Основні наукові публікації

Індивідуальні монографії

1. Філоненко О. С. Присутність Іншого і вдячність: контури євхаристійної антропології. – Рівне : Видавець Михайло Дятлик, 2018. –352 с.
2.
A. Filonenko. «Per me vivere e Cristo – Metropolita Antonij di Suroz». – Firenze: Societa Editrice Fiorentina, 2015. – 77 p.
3. Aleksandr Filonenko, Elena Mazzola. «L Oceano del Mistero». A cura di Anna Carminati. – Fiorenze: SEF, 2014. – 245 p.
4. Присутствие Другого и благодарность: контуры евхаристической антропологии .Харків, Видавець Олександр Савчук, 2018. 392 с.
5. Океан тайны. Киев: Дух і Літера, 2018. 294 с.
6. Присутність Іншого і вдячність: контури евхаристійної антропології: монографія. Рівне: Дятлик М., 2018. 352 с.

Статті у наукових фахових виданнях України
4. Филоненко А. С. Человек на периферии мира и существования: преодоление одиночества // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія: теорія культури і філософія науки. – № 55. – Xарків: ХНУ, 2016. – с. 85 – 98.
5. Филоненко А. С. Детский язык веры. Три фрагмента о евхаристическом истоке богословия // Детство в христианской традиции и современной культуре. Под ред. К.Сигова. – Київ: ДУХ і ЛІТЕРА, 2012. – с. 422 – 439.
6. Філоненко О. С. Олександр Пятигорський, оповідач // Філософська думка. – № 4. – Київ: ХНУ, 2011. – с. 133 – 150.
7. Филоненко А. С. «Производство присутствия» и новая культурная чувствительность: «нескромное предложение» Гумбрехта и его академические расширения // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія: теорія культури і філософія науки. – № 904. – Xарків: ХНУ, 2010. – с. 49 – 74.
8. Филоненко А. С. Человеческая целостность и благодарение: философия Другого и евхаристическая антропология // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія: теорія культури і філософія науки. – № 888. – X.: ХНУ, 2010. – с. 63 – 68.
9. Филоненко А. С. Возвращение рассказчика: последствия для гуманитаристики и богословия // Sententiae. – № 2 [XXI]. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – с. 114 – 135.
10. Филоненко А. С. Холокост в Украине и педагогика благоговения: вызов насилия и истоки доверия // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія: теорія культури і філософія науки. – № 860. – X.: ХНУ, 2009. – с. 180-187.
1
1. Филоненко А. С. «Минимальная религия»: постмодернистская апофатика или утопический реализм? // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія: теорія культури і філософія науки. – № 714. – X.: ХНУ, 2006. – С. 8-14.
12. Филоненко А. Нейронаука и современное богословие: возможности диалога // Філософія і політологія в контексті сучасної культури, Дніпро, 2017, Вип. 5 (20).  C. 8087.
13. Филоненко А. Контуры евхаристической антропологи //Актуальні проблеми філософії та соціології, Одеса, 2017, Вип. 20. – С. 144-147
14. Филоненко А. Перспективы развития теологической естетики // Філософія і політологія в контексті сучасної культури, Дніпро, 2017, Вип. 6 (21). – С. 108-116
15. Филоненко А. Милость и зависть: Данте отвечает Рене Жирару // Δόξα / Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології, Одеса: «Акваторія», 2017, Вип. 2 (28). – С.128 – 134.
16. Филоненко А. Творчество митрополита Антония Сурожского в контексте современного богословия // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць, Київ: «Видавництво «Гілея», 2018, Вип. 128 (1). – С.162-167.
17. Филоненко А. Теология Луиджи Джуссани и православная традиция // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць, Київ: «Видавництво «Гілея», 2018, Вип. 130 (3). – С. 203-207.

 

Статті у зарубіжних наукових виданнях
18.
Filonenko A. Neuroscienze e teologia. Un sguargo ortodosso // Gesu Cristo e il nuovo umanesimo. A cura di Marco Vergottini. – Facolta Teologica dell Italia Settentrionale, Istituto Superiore di Scienze Religiose. – Milano: Centro Ambrosiano, 2015. - p. 276 -285.
19. Filonenko A. La bellezza e il ritorno della realta: nuove possibilita di una teoestetica // Il destino della Bellezza. La Bellezza nella prospettiva delle scienze umanistiche. A cura di Alessandro Rovetta e Marija Desjatova. – Bari: Edizioni di Pagina, 2013. - p. 181 -192.
20. Filonenko A. The theology of communion and Eucharistic anthropology // Philosophical Theology and the Christian Tradition: Russian and Western Perspectives. Russian Philosophical Studies, V; Christian Philosophical Studies, III. Edited by David Bradshaw. –. – Washington: The Council for Research in Values and Philosophy, 2012. - p. 177 -186.
21. Filonenko A. La teologia dell incontro in Russia nel XX secolo // La Nuova Europa. – № 6 (354). – Milano: La casa di Matriona, 2010. - p. 7 – 18.
22. Filonenko A. Jean-Luc Marion’s Philosophy of the Gift and Postmodern Culture // Logos: A Journal of Eastern Christian Studies. – Vol. 47 (2006)/ - Nos. 1-2. - Ottawa, Canada, 2006. –p. 219 – 297.
23. Filonenko A. Incontro, vulnerabilita, letizia: la teologia di Antonij Bloom // La Nuova Europa. – № 4 (316). – Milano: La casa di Matriona, 2004. - p. 65-76. 
24. Filonenko A. The Russian Orthodox Church in Twentieth-Century Britain: Laity and ‘Openness to the World’ // Religion, State and Society. - vol. 27, n. 1. - Oxford: The Keston Journal, 1999. - p. 59 – 72.

Посилання на наукові профілі

ORCID ID Aleksandr Filonenko
http://orcid.org/0000-0002-0455-8445  

https://www.researchgate.net/profile/Aleksandr_Filonenko

https://scholar.google.com/citations?user=IJLTx3YAAAAJ&hl=en

індекс Хірша 3

Контактна інформація
тел.(097) 614-07-17

o.s.filonenko@karazin.ua, afilonenko@yandex.ua