Безродний Андрій Геннадійович

кандидат філософських наук, доцент

У 1991р. закінчив Харківський державний університет імені О. М. Горького (ХНУ імені В.Н. Каразіна), спеціальність за дипломом «Біологія. Викладач біології та хімії». Кандидат філософських наук з наук з 24.06.1997. 

Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Харківського державного університету за темою «Генезис біосоціальності: біологічний еволюціонізм та системно-цілісний аналіз». Стаж педагогічної роботи понад 20 років.

Викладає курси: 
«Філософія», «Логіка і методологія природничо-наукового пізнання»,
«Логіка і методологія наукового пізнання».

Основні наукові публікації:
1. Безродний А.Г.Практичні заняття з курсу філософії / Під редакцією І.П. Білецького – Х. : ХНУ, 2000. – 52 с.
2. Безродний А.Г., Тарароєв Я.В. Логіка та методологія природничо-наукового пізнання: Навчально-методичний посібник / А.Г. Безродний , Я.В. Тарароєв// Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2004. – 44 с.
3. Безродний А.Г., Ткаченко О.О. Основы этологии. Учебноепособие / А.Г. Безродний, О.О. Ткаченко// Х.: изд-во ХНАДУ, 2005. -108 с.
4. Безродний А.Г., Тарароєв Я.В. Логика и методологияестественнонаучногопознания.: Учебноепособие / А.Г. Безродний , Я.В. Тарароєв// Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2007. – 232 с.
5. Безродний А.Г. Філософія.: Навчально-методичний комплекс / А.Г. Безродний // Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 36 с.
6. Безродный А. Г. Природа человека в трудах Конфуция / А. Г Безродный., Хо Ян // Педагогічні традиції та інновації в сучасному освітньому просторі. Матер. ІІІ всеукр. наук. конфер. (м. Дніпро, 1 жовтня 2016 р.). – Д.: ТОВ «Інновація», 2016. – С. 52–56.
7. Безродный А.Г. Конфуцианское понимание человека / А.Г. Безродный, Хо Ян // Worldview- Philosophy – Religion : Scientific Journal / ed. by Ivan Mozgovyi. – Sumy: Ukrainian Academy of Banking, 2016 – № 11 – Р. 34–45.
8. Безродный А.Г. Cтановление и последующее развитие конфуцианства / А.Г. Безродний, Хо Ян // "Світогляд - Філософія - Релігія". – 2015. – № 2. – С. 20–25.
9. Bezrodniy A.G. Human in the writings of Confucius / A.G. Bezrodniy, Huo Yan // Second Asian conference on the arts, humanities and sustainability, Fukuoka, Japan, 2015. – Р. 45–56.