Мовчан Уляна Ігорівна

кандидат політичних наук, старший викладач кафедри політології

Закінчила у 2009 р. з відзнакою соціологічний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за спеціальністю «політологія» та отримала кваліфікаційний рівень магістра політології.
У 2009-2012 рр. працювала у регіональному філіалі Національного інституту стратегічних досліджень (м. Харків) на посаді молодшого наукового співробітника.
У 2009-2013 рр. – навчалася в аспірантурі Національного інституту стратегічних досліджень за спеціальністю 23.00.02 – «політичні інститути та процеси».
Захистила кандидатську дисертацію на тему: "Розподілене правління в пострадянських напівпрезидентських системах" за спеціальністю 23.00.02 - політичні інститути та процеси (наук. керівник - д. політ. н., проф. Фісун О.А.).
З 2014 р. – старший викладач кафедри політології філософського факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна.

Стажувалась у наукових центрах та університетах США (програма Fulbright Faculty Development Program,University of California, San Diego, 2012-2013), Австрії (Institute of Human sciences in Vienna, 2017), Канади (Canadian Institute of Ukrainian Studies, Munk School of Global Affairs & Public Policy at the University of Toronto, 2019). Учасниця міжнародних літніх шкіл та конференцій, які проходили в Естонії, Німеччині та Польщі.
Сфера наукових інтересів: порівняльна політологія, політичні інститути, громадянські війни, врегулювання міжнародних конфліктів, розподілене правління, консоціональна демократія, інституційний дизайн, напівпрезидентські системи. Навчальні курси: Викладає навчальний курс «Політичні системи країн світу», «Теорія парламентаризму», «Теорія та практика президентських систем», «Державне управління та місцеве самоврядування».
Автор понад 20 наукових праць.

Вибрані публікації:
1. How Do Military Conflicts End? Lessons for Ukraine// Вісник Харківського національного університету. 2020, Вип. 38, С. 57-64 (https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/16946/15630)
2. Power-Sharing as a Peace-Building Solution for Ukraine// Warsaw East European Review. 2018. Вип. 8, С. 231-242
3. The Theory of Coalition Presidentialism: Lessons for Ukraine // Вісник Харківського національного університету. 2016, Вип. 29, С.5-9 (https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/6677/6172 )
4. Power-sharing in the Ukrainian Executive Authorities // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна «Питання політології». 2014. №1132, С. 25-30 (https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/1331/1096)
5. Президент, партійна система та уряд: потенційні конфлікти та шляхи їх подолання // Стратегічні пріоритети. 2012. №4 (25), С.53-57
6. Прем’єр-президентські системи в контексті консоціональної демократії // Стратегічні пріоритети. №3 (20). 2011. С. 5-10


Посилання на бібліографічний профіль у наукометричних базах даних

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=_6miDTIAAAAJ&hl
ORCID https://orcid.org/0000-0002-9358-1750
ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Uliana_Movchan


Телефон: (057)707-51-63
Адреса:
каб. 256, майдан Свободи 6, м. Харків, Україна, 61022
E-mail: uliana.movchan@gmail.com