Мовчан Уляна Ігорівна

кандидат політичних наук, старший викладач кафедри політології

Закінчила у 2009 р. з відзнакою соціологічний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за спеціальністю «політологія» та отримала кваліфікаційний рівень магістра політології.
У 2009-2013 рр. – навчалася в аспірантурі Національного інституту стратегічних досліджень за спеціальністю 23.00.02 – «політичні інститути та процеси». У 2009-2012 рр. працювала у Регіональному філіалі Національного інституту стратегічних досліджень (м. Харків) на посаді молодшого наукового співробітника.
У 2012-2013 рр. пройшла стажування у Каліфорнійському університеті (Сан-Дієго, США) за програмою Фулбрайта.
У 2014 р. брала участь у літній школі «Перспективи демократії, стабільності та європеїзації в Україні» ( м. Тарту, Естонія). З 2014 р. – старший викладач кафедри політології філософського факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна.

Сфера наукових інтересів: порівняльна політологія, політичні інститути, транзитивні суспільства, демократія, консоціональна демократія, інституційний дизайн, посткомуністичні держави, напівпрезидентські системи.

Навчальні курси: Викладає навчальний курс «Порівняльні системи країн світу» студентам спеціальності «політологія» та загальний курс «Політологія» на інших факультетах університету.

Основні наукові публікації:
Автор понад 20 наукових праць.
1. Power-sharing in the Ukrainian Executive Authorities // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна «Питання політології». – 2014. - №1132. – С. 25-30.
2. Роль президента в формировании коалиций в постсоветских полупрезидентских системах // Социосфера. – 2013. – №4. – С. 200-205.
3. Президент, партійна система та уряд: потенційні конфлікти та шляхи їх подолання // Стратегічні пріоритети. – 2012. - №4 (25). – С. 53-57.
4. Прем’єр-президентські системи в контексті консоціональної демократії // Стратегічні пріоритети. – №3 (20). – 2011. – С. 5-10.
5. Дуалізм виконавчої влади: проблема розподілу повноважень у напівпрезидентських системах // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна «Питання політології». – 2011. - №984. – 272 с. – С. 103-107.
6. Електоральна система в поділених суспільствах: досвід для України // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна «Питання політології». – 2010. - №912. – 272 с. – С. 128-134.
7. Как возможна демократия в многосоставных обществах? От Альтузия к Лейпхарту // ОЙКУМЕНА: альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций / Регион. фил. НИСИ в г. Харькове; ХНУ им. В. Н. Каразина; рук.проекта В. П. Семиноженко; науч.ред. А. А. Фисун. – Харьков, 2010. – вып.7. – 256с. – С.178-190.

Телефон: (057)707-51-63
Адреса:
каб. 256, майдан Свободи 6, м. Харків, Україна, 61022