Авксентьєв Олександр Леонідович

доцент кафедри політології, кандидат філософських наук

Закінчив у 1986 році економічний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за спеціальністю «політична економія». З 1986 по 1989 роки навчався в аспірантурі в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна та в січні 1991 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Проблема сутнісної визначеності соціалізму: сучасний аспект». З вересня 2015 року – доцент кафедри політології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Сфера наукових інтересів: політичні режими та системи, політичний аналіз, теорія держави, політична компаративістика.
Навчальні курси:«Політологія», «Політичний аналіз», «Політичні системи сучасного світу: порівняльний аналіз», «Глобальні проблеми сучасності».


Вибрані публікації:
Авксентьєв О.Л. Суспільне порозуміння в Україні як фактор політичної стабільності: виклики та перспективи /О.Л. Авксентьєв, Т.Г. Авксентьєва // Ринкова трансформація економіки: Зб. наук. праць. – Харків: ХІБМ, 2015. – Вип. 16. – 276 с. – С.92-101.
Авксентьєв О.Л. Деякі особливості неопатримоніальних політичних комунікацій // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. 2020. Вип. 37. С.41-46.

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричних базах даних

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=1IWvzF0AAAAJ&hl=uk&oi=pll
ORCID http://orcid.org/0000-0002-0555-3611
ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Oleksandr_Avksentiev


Телефон: (057)707-51-63
Адреса:
каб. 256, майдан Свободи 6, м. Харків, Україна, 61022
E-mail: o.avksentiev@karazin.ua