КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА

 Новини кафедри українознавства

Магістерська програма «Урбаністичні студії»

     Кафедра українознавства філософського факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в 2017-2018 навчальному році розпочинає підготовку студентів за магістерською програмою «Урбаністичні студії». 

     Програмою передбачено підготовку фахівців у межах спеціальності «Культурологія». 
Форма навчання – денна (за контрактом), тривалість навчання – 1 рік і 4 місяці. Мови навчання – українська, частково англійська.

     Концепція підготовки за відповідною магістерською програмою спирається на те, що потрібно розглядати місто як соціокультурний організм, а отже головний акцент зроблено на підготовці фахівців, здатних досліджувати й організовувати проживання і діяльність людини в містах різних типів, налагоджувати взаємодію різних елементів міського організму, застосовувати адаптаційні практики. На магістерську програму можуть вступати особи, які мають кваліфікацію бакалавр або спеціаліст з культурології, філософії, соціології, історії, політології, права, економіки, філології.
Підготовка за магістерською програмою «Урбаністичні студії» передбачатиме вивчення світового досвіду розвитку міст, використання міждисциплінарних підходів і спиратиметься на досвід широкого кола університетських спеціалістів – теоретиків та практиків з урбаністики, які працюють у різних сферах.

     Магістр із «Урбаністичних студій», завершивши навчання, може реалізувати здобуті знання й уміння в структурах державного і муніципального управління, неприбуткових організацій, волонтерських структурах, політичних партіях і громадських об’єднаннях, міжнародних організаціях. Проходження програми також надасть необхідні знання для роботи експертами й консультантами у галузі топоніміки, краєзнавства, локальної історії, у співпраці із засобами масової інформації. Підготовка таких фахівців особливо нагальна, зважаючи на розгортання в Україні реформи місцевого самоврядування, запровадження нових практик в адмініструванні, правових послугах, політичній аналітиці, наукових дослідженнях, потребу вивчати міжнародний досвід організації самоврядування.

     Програма має на меті такі завдання:
– надати якісну та професійну освіту тим, хто працює чи прагне працювати в суспільних галузях, пов’язаних з містом; 
– сформувати цілісне уявлення про місто як соціальний, культурний та етнонаціональний проект; 
– сформувати комплексне розуміння міської структури і пов’язаних із нею проблем місцевого самоврядування, міського адміністрування та планування, збереження міської історії та культури; 
– стимулювати студентську наукову роботу в царині урбаністики, сприяти розвитку урбаністичних студій як міждисциплінарного напряму (на перетині культурології, історії, філології, філософії, соціології, політології та ін.) на основі сучасних наукових методологій та інноваційних дослідницьких пошуків; 
– сформувати практичні вміння й навички роботи у наукових і громадських проектах, пов’язаних з міським простором.
Цьому сприятимуть пропоновані курси та спецкурси, які викладають досвідчені та кваліфіковані фахівці:

     Цикл фундаментальної підготовки 
• «Місто в історії та культурі Заходу та Сходу»;
• «Міська культура та ідентичність»;
• «Семіотика міста»;
• «Мовні виміри сучасного міста».

     Цикл професійної та практичної підготовки
• «Культура міського адміністрування та планування: історія, сучасні стратегії і практики»;
• «Урбаністичні образи: стратегії збереження та вивчення»;
• «Урбаністика: етнокультурний та конфесійний аспекти»;
• «Соціолінгвістика»;
• «Повсякденне життя міського населення».

     Крім того, у програмі передбачені написання дипломної роботи за темою, наближеною до майбутньої діяльності випускника, навчальна практика, яка дає змогу набути компетентностей, що необхідно для роботи в галузі місцевого самоврядування. Можливе стажування за кордоном.

Контактна інформація:
Адреса: кафедра українознавства філософського факультету
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
майдан Свободи, 6, к. 485
Харків, 61022.

Телефон: (057) 707-51-92

E-mail: ukrstudies@karazin.ua

Куратор програми: зав. кафедрою, професор
Чорний Дмитро Миколайович

E-mail: d.chornyi@karazin.ua або dmchorn@ukr.net

Department of Ukrainian Studies
School of Philosophy
V.N. Karazin Kharkiv National University
Maidan Svobody 6
Kharkiv 61022
UKRAINE

Tel.: (057) 707-51-92

E-mail: ukrstudies@karazin.ua

Запрошуємо усіх охочих та зацікавлених!