3 травня 2012 р. у Центрі українських студій імені Д. І. Багалія Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна відбулася презентація нової книги професора Університету Торонто Пола-Роберта Маґочія – «Україна: історія її земель та народів». Презентація була організована за сприяння Центру українських студій ім. Д. І. Багалія, Східного інституту українознавства ім. Ковальських, Центру болгаристики та балканських досліджень ім. М. Дринова, Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.

З вітальним словом захід відкрив декан філософського факультету І. В. Карпенко. Далі прозвучав виступ видавця книги В.І.Падяка, який окреслив суттєві переваги презентованого видання, яке є переробленою і значно доповненою версією ранішої книги П.-Р.Маґочія «Історія України» 2010 р.

Наступним був виступ доцента Східноукраїнської філії Міжнародного Соломонового університету В. В. Склокіна, у якій він спробував визначити місце праці П.-Р.Маґочія в контексті розвитку історіографії історії України за останні 20 років. На думку В.В. Склокіна, презентована книга є однією з найбільш послідовних та успішних спроб написати територіальну, багатоетнічну історію України – історію, що намагається уникати телеології та презентизму і не обмежує минуле сучасними розв’язаннями та уявленнями. Крім того, у роботі П.-Р. Маґочія історія України розглядається в широкому порівняльному міжнародному контексті.

Стислий аналіз презентованої книги зробив також директор Центру українських студій імені Д. І. Багалія – Т. О. Чугуй. Він наголосив на тому, що ця праця, написана на високому науковому рівні, цікава і захоплююча за стилем викладу, є прикладом вдалого компактного однотомового викладу історії України від найдавніших часів до сучасності. Її особливостями є спрямованість на комплексне дослідження історії України через призму ретельного вивчення історії різних народів, що її населяють, що має зрештою слугувати творенню громадянської нації, повноправними членами якої почуватимуть себе носії різних етнічних і релігійних ідентичностей.

Після цього сам автор книги ознайомив присутніх із історією написання та головною метою своєї праці. Книга «Україна: історія її земель та народів» виросла із курсу лекцій з історії України, читаного П.-Р. Маґочієм у 1980-х рр. у Гарвардському університеті. Поступово нарощуючи матеріал та суттєво змінюючи свої підходи до різних аспектів свого предмету дослідження, автор зрештою у 1996 р. видав англомовну «Історію України». У 2010 р. вийшов видозмінений та доповнений переклад цієї праці українською мовою. Видання 2012 р. містить кілька нових підрозділів, зокрема присвячених історії болгар та кримських татар в Україні, нові мапи та тематичні вклейки.

У другій частині заходу П.-Р. Маґочій виголосив відкриту лекцію «Про написання історії народів і держав», у якій проаналізував створення наративів національної історії у трьох східноєвропейських країнах – Польщі, Словаччині та Україні – протягом останніх 20-ти років. На думку П.-Р. Маґочія, в усіх трьох країнах, незважаючи на відмінності у рівні розвитку гуманітаристики та в ідеологіях націотворення, все ж таки панують ексклюзивістські наративи, що прирівнюють історію певної країни до історії «панівного» народу, тобто того, який становить більшість населення. Представники етнічних меншостей представлені у цих наративах передусім як «чужі», що перебувають «зовні» плину історії, репрезентують сусідні (і незрідка ворожі) країни. При цьому, що цікаво, ця характеристика наративу зберігається, навіть незважаючи на етнічну приналежність самих авторів: чи належить історик до панівного народу, чи є представником діаспори чи взагалі не є представником країни, про яку пише. Натомість П.-Р.Маґочій пропонує проект багатонаціональної історії, що закликає до комплексного вивчення особливостей історичного розвитку народів, які живуть у певній країні сьогодні. Це передбачає також дотримання територіального підходу, тобто опису історії певної країни у її сучасних кордонах. Зрештою, слід завжди чітко відмежовувати історію країни від історії народу. Водночас П.-Р. Маґочій висловив своє критичне ставлення до сучасних підходів, а саме до т.в. транснаціональної історії, що ставить амбітну мету подолання багатонаціональної історії із її замкненістю в категоріях національного.

Презентація книги та лекція П.-Р. Маґочія викликали велике зацікавлення у присутніх, серед яких були науковці, викладачі, аспіранти, студенти вищих навчальних закладів та представники наукових бібліотек Харкова. Підтвердженням цьому стали численні запитання до професора, а також фахова дискусія. Слід відзначити, що презентація та лекція досягли поставленої мети, викликавши інтерес громадськості у Харкові.