КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА

 Новини кафедри українознавства

Презентація нових видань з історії Слобідського України

9 листопада 2017 року у Каразінському університеті відбулася презентація підручника та хрестоматії з історії Слобідської України за участю проректора, доцента Антона Пантелеймонова, декана філософського факультету, професора Івана Карпенка, викладачів та студентів університету.

Видання підготовлено завідувачем кафедри українознавства філософського факультету, професором Дмитром Чорним.

Вони стали результатом напрацювань, зроблених під час викладання курсу з історії Слобідської України студентам, для яких історія не є профільним предметом, і мають на меті допомогти їм унормувати матеріал, краще його опанувати.

«У цих виданнях я намагався максимальну увагу приділити аспектам, які є визначальними з погляду як минулого, так і сьогодення. Наприклад, значну частину у них присвячено Харківському університету. Адже без університету неможливо уявити наше місто і регіон. Також Харківська губернія у другій половині ХІХ — на початку ХХ століття мала унікальний досвід місцевого самоврядування — діяльність земств, міських дум», — розповів присутнім Дмитро Чорний.

За словами Дмитра Чорного, в підручнику і хрестоматії значна увага приділяється повсякденному життю людей на кожному з етапів історії Слобожанщини. Зокрема науковець розповідає, як змінювалося уявлення жителів Слобідської України про свій регіон.

Окрім того, автор у репрезентованих виданнях показує, наскільки Слобожанщина є частиною загальноукраїнського простору та якою мірою перебування в межах різних держав впливало на долю регіону.

У хрестоматії наведено тексти документів у повному обсязі. Це допомагає відчути атмосферу епохи і місцевості, а також унеможливлює маніпулювання історичними текстами.

URL